פועלים אי.בי.אי: אזהרת רווח לרבעון השלישי

פועלים אי.בי.אי צופה שברבעון השלישי של 2018 יחול קיטון מהותי בהכנסותיה ביחס לשני הרבעונים החולפים ולרבעון המקביל אשתקד.

הסיבות:

  • חולשת שוק ההנפקות
  • מגמת הפדיונות בקרנות האג"ח
  • עליית התשואות בשוק אגרות החוב הקונצרניות
  • מיעוט ימי המסחר בחודש ספטמבר הקרוב.

ירידה בהכנסות וברווח הנקי במחצית הראשונה של 2018

במחצית הראשונה של 2018 פועלים אי.בי.אי הציגה ירידה של 22% בהכנסות שהסתכמו ב-40.5 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של 51.9 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2017.
הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מתמהיל העסקאות אותן ניהלה פועלים אי.בי.אי במחצית הראשונה של 2017, שכלל יותר עסקאות של חברות נדל"ן זרות ששיעור הרווחיות מהן היה גבוה יחסית, לצד מספר גדול יותר של הנפקות מניות שתרמו לעליה בהכנסות בשנה שעברה.
בהתאם, גם הרווח הנקי של פועלים אי.בי.אי התכווץ ב-40% והסתכם ב-15.6 מיליון שקל, לעומת 26.1 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018.

הפסדים מהשקעות בזיקה לפעילות החיתום

ההפסדים של פועלים אי.בי.אי מהשקעות בזיקה לפעילות חיתום והפצה במחצית הראשונה של 2018 הסתכמו בכמיליון שקל, בהשוואה להפסד זניח של 61 אלף שקל במחצית הראשונה של 2017.
העליה בהפסד מהשקעות אלו נובעת הן בשל היקפן הגדול של רכישות החברה בהנפקות במחצית הראשונה של 2018 לעומת התקופה המקבילה והן בשל הירידות בשערי ניירות הערך שנרכשו בעיקר בשל החולשה שאחזה בשוק אגרות החוב הקונצרניות לקראת תום המחצית הראשונה של 2018.

בוקר טוב
יניב רחימי


לקבלת עדכונים בוואטסאפ על תכנים חדשים בבלוג אג"ח:
א. הוסף לאנשי הקשר שלך את המספר 0504-233-113
ב. שלח הודעת וואטסאפ עם שמך המלא ועם המילה "צרף"


גאון ושבר בלוג אגח

אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות