דלק רכב: ברקס ברווח, גז בדיבידנד

דלק רכב פרסמה אתמול את הדוחות לרבעון השני של 2018.
אלו הדוחות האחרונים של דלק רכב כחברה שעסקת רק ביבוא של כלי הרכב מתוצרת מאזדה, פורד ו-BMW.
הדוחות הבאים כבר יכללו גם את התוצאות העסקיות של ורידיס שפועלת בתחום איכות הסביבה והתשתיות.
(בתחילת יולי 2018 דלק רכב השלימה את רכישת השליטה בורידיס בתמורה למיליארד שקל).


פחות מכוניות, פחות רווחים

ברבעון השני של של 2018 ניכרת חולשה במספר כלי הרכב שנמכרו על ידי דלק רכב.
בחודשים אפריל-יוני נמכרו 4,648 כלי רכב מתוצרת מאזדה, פורד ו-BMW, ירידה של 23% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בהתאם, נתח השוק של דלק רכב מכלל מכירות כלי כלי רכב חדש בישראל על פי נתוני משרד האוצר ירד ברבעון השני של 2018 ל-6% בלבד, לעומת 8% בתקופה המקבילה אשתקד.

דלק רכב – התפלגות מכירות כלי הרכב בכמויות

דלק רכב התפלגות מכירות רבעון שני 2018

החולשה במספר כלי הרכב שנמכרו ברבעון השני של 2018 באה לידי ביטוי בתוצאות העסקיות של דלק רכב.
הירידה בכמות כלי הרכב שנמכרו ברבעון השני באה לידי ביטוי במכירות של דלק רכב, שירדו ב-18% והסתכמו ב-776 מיליון שקל.
השורה התחתונה נפגעה קשה יותר והרווח הנקי הסתכם ב-57 מליון שקל, צניחה של 40% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

דלק רכב – הרווח ברבעון השני (במיליוני שקל)

דלק רכב רבעון שני 2018


המגזר שעלה והמגזר שירד

לדלק רכב יש שני מגזרי פעילות:
1. מגזר ייבוא ומכירת כלי רכב שאחראי על חלק הארי ומההכנסות ומהרווח התפעולי של החברה
2. מגזר מכירת חלפים ושירותי מוסך שנהנה מרווחיות גבוהה יחסית.

למספר כלי הרכב שדלק מוכרת יש השפעה ישירה ומידית על הכנסותיה ורווחיה ממגזר ייבוא ומכירת כלי רכב, והשפעה עקיפה ועתידית על הכנסותיה ורווחיה ממגזר מכירת חלפים ושירותי מוסך.

ירידה של 23% במספר כלי הרכב שנמכרו ברבעון תורגמה מידית לצניחה של 39% ברווח של מגזר ייבוא ומכירת כלי רכב.
לעומת זאת, במגזר מכירת חלפים ושירותי מוסך נרשמה עלייה של 9% ברווח המגזרי, ושיעור הרווח עלה מ-20.7% ל-24.2%.

דלק רכב – רווח מנגזרי רבעון שני (במיליוני שקל)

דלק רכב מגזרי פעילות רבעון שני 2018

זה לא אומר שמגזר מכירת חלפים ושירותי מוסך חסין מפני ירידה בכמויות הרכב הנמכרות. 
אלא שהפגיעה בו כתוצאה מהירידה במספר כלי הרכב הנמכרים תגיע בשלב מאוחר יותר.


ברקס ברווח, גז בדיבידנד

למרות ההרעה בביצועים העסקיים של דלק רכב ברבעון השני, ולמרות ההשקעה הכבירה של מילירד שקל לרכישת השליטה בורידיס, הדירקטוריון של החברה אישר אתמול חלוקת דיבידנד של 93.2 מיליון שקל שתבוצע במהלך חודש אוקטובר.

חלוקת הדיבידנד מתאפשרת, בין היתר, הודות לעובדה שהעסקה לרכישת השליטה בורידיס מומנה במלואה באמצעות הלוואות ומסגרות אשראי בסכום כולל של מיליארד שקל. מרבית ההלוואות נושאות ריבית שנתית משתנה בטווח של 2.9%-1.9%.

אלו הנימוקים של דירקטוריון דלק רכב לאישור החלוקה:

"לאחר דיון בנושא אישר דירקטוריון החברה את חלוקת הדיבידנד בהתבסס על הנימוקים הבאים:
1. לדעת הדירקטוריון, החלוקה עומדת הן במבחן הרווח והן במבחן יכולת הפרעון כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות.
2. לדעת הדירקטוריון, החלוקה לא תשפיע באופן מהותי לרעה על מבנה ההון של החברה, על רמת המינוף שלה, על עמידתה ביחסים פיננסים הנדרשים ממנה ועל יכולתה להמשיך ולפעול במתכונת פעולתה הרגילה של החברה וליישם את תוכנית ההשקעות של החברה."

סעו בזהירות
יניב רחימי


לקבלת עדכונים בוואטסאפ על תכנים חדשים בבלוג אג"ח:
א. הוסף לאנשי הקשר שלך את המספר 0504-233-113
ב. שלח הודעת וואטסאפ עם שמך המלא ועם המילה "צרף"


גאון ושבר בלוג אגח

אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות