המוניטין של זאפ

שלום עליכם,
בימים האחרונים התעמקתי בטיוטת התשקיף הראשונה של זאפ.
את התובנות ריכזתי בטור שפורסם הבוקר בכלכליסט: "הדיבידנד שזאפ חילקה תחת אייפקס הותיר אותה להישען על המוניטין"
הנה התובנות בקצרה, משולבות עם צילומי מסף רלוונטיים מתוך התשקיך ומהמצגת של החברה.

נתחיל עם השווי של זאפ

בקבוצת זאפ מדברים על הנפקה לפי שווי של 700 מ' שקל.
זה אחרי שאייפקס רכשה את החברה לפני שלוש שנים ב-145 מ' שקל ובדרך חילקה דיבידנדים של 85 מ' שקל.
שני המספרים האלו (700 ו-145) לא מרגשים אותי.
לדעתי התמחור של זאפ צריך להיות מבוסס על התוצאות הצפויות, ולא על המחיר ששולם בעבר או לפי מה השווי הנדרש.
את השוואת המחירים (בין השווי ההוגן, לשווי הנדרש בהנפקה, לשווי שבו החברה נרכשה בעבר) נשאר לזאפ.


נמשיך עם הרווח הנקי של זאפ

במצגת החברה מדברת על רווח נקי של 37 מיליון שקל.
שימו לב לכוכבית, היא אומרת שהרווח הוא מפעילות נמשכת.
כלומר, בנטרול הפסד של 4.6 מיליון שקל שהסבה חברת הבת שמוצעת למכירה, סטייל ריבר.

זאפ רווח נקי


נעבור לגרעון בהון החוזר של זאפ

לזאפ יש גרעון של 38 מיליון שקל בהון החוזר.
זה אומר שההתחייבויות השוטפת של זאפ גבוהות מהנכסים השוטפים שלה.
זה לא מקרי, אלא בכוונת מכוון. ממש מדיניות.
כך זאפ מממנת את חלק מהשקעותיה ואת תשלומי הדיבידנד, וזה מה שהחברה כותבת בתשקיף:

"מקורו של הגירעון בהון החוזר הינו במדיניות החברה לממן חלק מהשקעותיה (בעיקר בנכסים בלתי מוחשיים) ואת תשלומי הדיבידנד ששילמה בשנים 2016 ו- 2017 באמצעות ההון החוזר של החברה. לדעת החברה, מדיניות זו מוזילה את הוצאות המימון ומאפשרת גמישות בניהול עודפי תזרימי המזומנים של החברה."

זאפ הון חוזר שלילי


אפרופו הדיבידנדים של זאפ

זאפ חילקה במרץ 2018 דיבידנד של 29.9 מיליון שקל.
באותו חודש, זאפ לקחה הלוואה בנקאית על סך… 30 מיליון שקל.
כן, החוב הפיננסי מממן את חלוקת הדיבידנדים.
(להשלמת התמונה, בסוף מרץ היו בקופה של זאפ 5.4 מיליון שקל)

זאפ דיביבנד


נקנח במוניטין ובנכסים הבלתי מוחשיים של זאפ

אלו מסתכמים ב-109 מיליון שקל, מהווים 54% מסך המאזן, ופי 2 מההון העצמי.
זה המקום להביא לפניכם ציוץ של חבר יקר, mbenyacov@ שאני ממליץ לכם לעקוב אחריו בטוויטר:

כאן אנחנו נפרדים,
שאו ברכה וסעו בזהירות.
יניב רחימי


לקבלת עדכונים בוואטסאפ על תכנים חדשים בבלוג אג"ח:
א. הוסף לאנשי הקשר שלך את המספר 0504-233-113
ב. שלח הודעת וואטסאפ עם שמך המלא ועם המילה "צרף"


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות