נרדמו עם אריסון והתעוררו עם סיידוף

אריסון סיידוף

באופן טבעי, תשומת הלב של המשקיעים בעסקת אריסון-סיידוף מופנית למניות של החברה.
למה זה טבעי?
ראשית, כי סיידוף קונה את המניות שאריסון מחזיקה בשיכון ובינוי.
שנית, כי השליטה בשיכון ובינוי נמכרת בדיסקאונט ביחס למחיר המניה בבורסה.

כשסיידוף ירכוש את המניות של אריסון בשיכון ובינוי, הוא לא יקבל רק את הנכסים של החברה, אלא גם את ההתחייבויות שלה.
החוב הפיננסי של שיכון ובינוי נטו (סולו) הסתכם בסוף הרבעון הראשון של 2018 בסכום של 3.8 מיליארד שקל.

שיכון ובינוי חוב

התוצאות העסקיות החלשות של שיכון ובינוי ברבעון הראשון של 2018 היו המשך ישיר להרעה בפעילות של החברה ב-2017 כולה. הרווח הנקי ברבעון התכווץ ב-78% והסתכם ב-17 מיליון שקל בלבד, ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2018 היה שלילי והסתכם בירידה של 728 מיליון שקל, בהשוואה לתזרים שלילי של 310 מיליון שקל ב-2017.

כדי להתגבר על ההרעה בתוצאות ולשמור על יתרות מזומנים שיאפשרו את שירות החוב, הנהלת שיכון ובינוי נוקטת באסטרטגיה של מכירת נכסים. בתחילת יוני שיכון ובינוי השלימה עסקה משמעותית למכירת זכויותיה בפרויקט מנהרות הכרמל ובפרויקט נתיבי הצפון בתמורה ל-588 מיליון שקל שכבר הועברו לחברה. יישום אסטרטגיית מכירת הנכסים משפרת את הנזילות של שיכון ובינוי, אך במקביל מחייבת את החברה גם להיפרד מנכסים שיכולים היו להניב לה תזרימי מזומנים עתידיים.

עילה לפירעון מיידי?

השלמת עסקת אריסון-סיידוף תביא לידי כך שמחזיקי האג"ח של שיכון ובינוי, שהלכו לישון עם הלוואה שנתנו לחברה בשליטת שרי אריסון – בעלת השליטה בבנק הפועלים – ימצאו את עצמם מתעוררים עם נתי סיידוף – איש עסקים שאומנם נולד וגדל בישראל, אך מקום מושבו וליבת פעילותו העסקית בארה"ב.

בעוד שבעלי המניות של שיכון ובינוי מתייחסים בהתלהבות לפוטנציאל הנובע מהעברת השליטה מאריסון לסיידוף, בעלי החוב עשויים להגיב בחשש לסיכון הכרוך מהחלפת בעלת שליטה מוכרת על יתרונותיה וחסרונותיה, לבעל שליטה חדש שעדיין נחשב לחידה בשוק ההון המקומי.

לכאורה, למחזיקי אגרות החוב של שיכון ובינוי אין יד ורגל בעסקת אריסון-סיידוף, שכן היא עסקת מניות. אלא ששטרי הנאמנות של אגרות החוב שהנפיקה שיכון ובינוי מקנים למחזיקים עילה לדרוש את העמדת החוב כלפיהם לפירעון מידי אם כתוצאה מהעברת השליטה בחברה חלה ירידה בדירוג אגרות החוב.

בשני ימי המסחר שחלפו מאז הדיווח הראשוני על העסקה, אגרות החוב של שיכון ובינוי רשמו עליות שערים.
כל עוד התשואות על האג"ח ממשכיות להתכווץ, הסיכוי להורדת דירוג בגין שינוי השליטה הולך ופוחת.
***

לקבלת עדכונים בוואטסאפ על תכנים חדשים בבלוג אג"ח:
א. הוסף לאנשי הקשר שלך את המספר 0504-233-113
ב. שלח הודעת וואטסאפ עם שמך המלא ועם המילה "צרף"


גאון ושבר בלוג אגח

אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות