ההלוואה מילין לפידות לא תספיק לגינדי השקעות

ההלוואה מילין לפידות לא תספיק לגינדי השקעות

בשבוע שעבר גינדי השקעות קיבלה הלוואה של 75 מיליון שקל מבית ההשקעות ילין לפידות.
לא צריך להיות מומחה גדול לאשראי כדי להבין שיותר משילין לפידות רוצה להעניק, גינדי רוצה לקבל.

על פי תנאי ההלוואה גינדי תשלם ריבית שנתית בשיעור של 10.85% (צמוד למדד).
ריבית שוטפת       – 4.00%
ריבית מראש        – 4.85%
עמלת הקצאה       – 1.00%
עמלת תיווך וייעוץ  – 1.00%

בגלל התנאי ההלוואה, שכוללים תשלום של ריבית מראש, גינידי תקבל לידיה בפועל רק 64 מיליון שקל.
מה גינדי תעשה עם הכסף?
א. פירעון חלקי מוקדם של אג"ח ד' – בתמורה לסכום של 45 מיליון שקל
ב. שימושים שוטפים של החברה – ביתרת תמורת ההלוואה.

כבטוחה להחזר ההלוואה גינדי תשעבד את המניות, הנכסים והרכוש של החברה הבת (בבעלות מלאה) גינדי יזום.
בנוסף לכך, ניתנה ערבות של "יחידי השליטה" בגינדי השקעות. כלומר, בעלי השליטה נתנו ערבות אישית.


תזרים מזומנים חזוי של גינדי

האם ההלוואה מילין לפידות פותרת את בעיותיה של גינדי?
לפי תזרים המזומנים החזוי שגינדי פרסמה, התשובה לכך היא שלילית.

גינדי מצפה לגייס בשנת 2018 חוב חדש בהיקף של 135 מיליון שקל.
ההלוואה מילין לפידות מכסה רק מחצית מסכום הגיוס המתוכנן לשנה הנוכחית.גינדי - תזרים חזוי


פירעון חלקי מוקדם של אג"ח ד'

גינדי תבצע ב־14 בפברואר 2018 פדיון מוקדם חלקי בסך של 45 מיליון ע.נ. (בסכום של 46.1 מיליון שקל).
שיעור הפדיון המוקדם החלקי עומד על כ-43% מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב.

מחזיקי איגרות החוב של גינדי (סדרה ד') נהנים משעבוד על 50% ממניותיה של חברת גינדי מסחר, שמחזיקה ב־50% מקניון TLV.
כלומר למחזיקי האג"ח יש שעבוד על מניותיה של חברה שמחזיקה בשרשור ב־25% בקניון TLV.

גינדי התחייבה כלפי מחזיקי האג"ח שהיחס בין החוב לשווי הזכויות שלה בקניון (יחס LTV) לא יעלה מעל ל־75%.
על פי הערכת שווי שהוכנה על ידי רו"ח מוטי דטלקרמר מחברת BDO, נכון ליום 30.9.2017 שווי הזכויות של גינדי בקניון הסתכם ב-140.5 מיליון שקל, בעוד שהיקף ההלוואה עמד על 103.1 מיליון שקל. כך שיחס LTV עמד על 73.4%.

גינדי - LTV

לפיכך, נכון להיום גינדי עומדת ביחס אליו היא התחייבה, ועם השלמת הפדיון המוקדם החלקי בהיקף של 45 מיליון שקל, שיבוצע בתמורה שתגיע מההלוואה החדשה, מצבם של מחזיקי האג"ח ישתפר. הסיבה: החוב יפתח בעוד שערך הבטוחה לא משתנה, כך שיחסי הכיסוי משתפרים.אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות