פירמידת י.ח.ק – בין חיים צוף לקובי מימון

פירמידת יחק - בין חיים צוף לקובי מימון

1. מה זה י.ח.ק?

סביר להניח שי.ח.ק היא חברת האחזקות הגדולה ביותר שהציבור לא שמע עליה.
י.ח.ק הוא שמה של פירמידה עסקית בת שש קומות, שפעילותה מתמקדת בשני תחומים: נדל"ן ואנרגיה.
כמה גדולה ומשמעותית היא פירמידת י.ח.ק? ובכן, שתי אחזקות בפירמידה (איירפורט סיטי וישראמקו נגב 2) נסחרות במדד ת"א-35, ושלוש חברות נוספות (אקויטל, יואל ונפטא) נסחרות במדד ת"א-90.

למרות שבפירמידת י.ח.ק יש שש קומות, לפי חוק הריכוזיות לפירמידת י.ח.ק יש רק שלוש שכבות.
איך זה קורה? לפי חוק הריכוזיות חברות שניירות הערך שלהן לא נסחרות בבורסה בתל אביב (כמו י.ח.ק וחנ"ל שהו חברות פרטיות, וישראמקו אינק. שנסחרת בנאסד"ק) ושותפויות מוגבלות (כמו ישראמקו נגב 2) לא נחשבות כשכבה.

מבולבלים? סה"כ הגיוני… אז לפני שנמשיך, הנה תרשים פירמידת י.ח.ק.
את הקומות שלא נחשבות לשכבה סימנתי במסגרת שחורה עם רקע אפור.
את הקומות שנחשבות לשכבה סימנתי באמצעות רקע צבעוני (שכבה ראשונה באדום; שכבה שנייה בכחול; שכבה שלישית בירוק).

פירמידת יחק

קומה 1 –  י.ח.ק להשקעות – שותפות מוגבלת (ובשמה המקוצר: י.ח.ק) היא שותפות שהוקמה בפברואר 1997, במטרה להחזיק במניות של חברת אקויטל. י.ח.ק היא הקומה הראשונה בפירמידה, אבל בגלל שניירות הערך שלה לא נסחרים בבורסה היא לא נחשבת לשכבה לפי חוק הריכוזיות.
נכון להיום י.ח.ק מחזיקה ב-44.5% ממניותיה של אקויטל.

קומה 2 – אקויטל היא חברת אחזקות, שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (נסחרת במדד ת"א 90). אקויטל היא הקומה השנייה בפירמידה, והשכבה הראשונה לפי חוק הריכוזיות.
נכון להיום שווי השוק של אקוויטל הוא 1.6 מיליארד שקל. שווי השוק של המניות שמחזיקה י.ח.ק באקויטל הוא 0.7 מיליארדשקל.
אקויטל מחזיקה ב-37.1% ממניותיה של יואל.

קומה 3 – י.ו.א.ל ירושלים אויל אקפלוריישין (ובשמה המקוצר: יואל) היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (נסחרת במדד ת"א 90). יואל היא הקומה השלישית בפירמידה, והשכבה השנייה לפי חוק הריכוזיות.
נכון להיום שווי השוק של יואל הוא 3.7 מיליארד שקל. שווי השוק של המניות שמחזיקה אקויטל ביואל הוא 1.4 מיליארד שקל.
יואל מחזיקה ב-45.1% ממניותיה של איירפורט סיטי, וב-64.6% ממניותיה של נפטא.

קומה 4 – איירפורט סיטי מרכזת את הפעילות של הקבוצה בתחום הנדל"ן המניב והבניה למגורים ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (נסחרת במדד ת"א 35). אייפורט סיטי היא הקומה הרביעית בפירמידה, והשכבה השלישית לפי חוק הריכוזיות.
נכון להיום שווי השוק של איירפורט סיטי הוא 5.8 מיליארד שקל. שווי השוק של המניות שמחזיקה יואל באיירפורט סיטי הוא 2.6 מיליארד שקל.
איירפורט סיטי מחזיקה בחברה הפרטית נצבא.

קומה 4 – נפטא מרכזת את הפעילות של הקבוצה בתחום הנפט והגז ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (נסחרת במדד ת"א 90). נפטא היא הקומה הרביעית בפירמידה, והשכבה השלישית לפי חוק הריכוזיות.
נכון להיום שווי השוק של נפטא הוא 2.3 מיליארד שקל. שווי השוק של המניות שמחזיקה יואל בנפטא הוא 1.5 מיליארד שקל.
נפטא מחזיקה בשתי חברות: ישראמקו אינק. (נסחרת בנסד"ק) וחנ"ל (חברה פרטית).

קומה 5 – ישראמקו אינק. היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב-Nasdaq (סימבול: ISRL). ישראמקו אינק. היא הקומה החמישית בפירמידה, אבל בגלל שניירות הערך שלה נסחרים בחו"ל היא לא נחשבת לשכבה לפי חוק הריכוזיות.

קומה 5 – חנ"ל – חברת הנפט לישראל, חברה פרטית שמחזיקה ב-18.4% מהשותפות המוגבלת ישראמקו נגב 2. חנ"ל (חברה פרטית) היא הקומה החמישית בפירמידה, אבל בגלל שניירות הערך שלה לא נסחרים בבורסה היא לא נחשבת לשכבה לפי חוק הריכוזיות.

קומה 6 – ישראמקו נגב 2 היא שותפות מוגבלת שהנכס העיקרי שלה הוא אחזקה של 28.75% ממאגר תמר. יחידות ההשתתפות של ישראמקו נגב 2 נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (נסחרת במדד ת"א 35). ישראמקו נגב 2 היא הקומה השישית בפירמידה, אבל בגלל שהיא שותפות מוגבלת, ולא חברה, היא לא נחשבת לשכבה לפי חוק הריכוזיות.
שווי השוק של ישראמקו נגב 2 הוא 5.9 מיליארד שקל. שווי השוק של יחידות ההשתתפות שמחזיקה חנ"ל בישראמקו נגב 2 הוא 1.1 מיליארד שקל.

2. מי בעל השליטה בפירמידת י.ח.ק?

באופן רשמי, בעל השליטה בפירמידת י.ח.ק הוא חיים צוף.
יונייטד קינגסווי, חברה פרטית זרה הרשומה באיי הבהאמס, בבעלות ובשליטה מלאה של חיים צוף, מחזיקה ב-73.99% ממניותיה של י.ח.ק.
כרמן ניהול נכסים, חברה פרטית, שמוחזקת ע"י משפחת לבנת (80%) וע"י יורשיו של בני גאון (20%).
י.ח.ק מנהלים כללים, השותף הכללי, מחזיק ב-0.02% משותפות י.ח.ק, ומוחזק ע"י יונייטד קינגסווי (74%) וע"י כרמן ניהול נכסים (26%).

באור 1 מתוך הדוח הכספי של י.ח.ק ליום 30 בספטמבר 2017

חיים צוף - בעל השליטה רשמית

באופן לא רשמי, בעל השליטה בפירמידת י.ח.ק הוא קובי מימון.
קובי מימון מכחיש כל קשר לקבוצת י.ח.ק ולכל אחת מהחברות שבפירמידה.
אבל, בסביבתו הקרובה ביותר של מימון טוענים אחרת.

נתחיל עם שר האוצר, משה כחלון, שלנוכח קשריו האישיים עם קובי מימון היה מנוע מלעסוק בעניינים הנוגעים למשק הגז הטבעי בישראל.
באפריל 2015 כחלון העיד בבית הדין לענייני משפחה במסגרת הליך גירושים בין מימון לרעייתו לשעבר. העדות של כחלון הייתה חסויה, אולם חלקים ממנה הותרו לפרסום בעקבות בקשה שהוגשה על ידי "גלובס" וכתב המשפט של העיתון, חן מענית, באמצעות עוה"ד יורם מושקט ומנחם אברהם. עדותו של כחלון מטילה ספק בניסיון של מימון ליצור נתק בינו לבין החברות בפירמידת י.ח.ק.

"אני יודע שקובי מאוד דומיננטי, ואני יודע שהוא עומד בראש קבוצה של הרבה חברות שאני לא בקיא בהן, אבל יודע שהן חברות גדולות"

נמשיך עם יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, שבמהלך בילוי במועדון חשפנות עם אורי מימון, הבן של קובי מימון, קשר בין נתניהו למימון ובין מימון לקבוצת י.ח.ק, כשאמר:

"אבא שלי סידר לאבא שלך 20 מיליארד דולר ואתה לא יכול לפרגן לי 400 שקל?"

של מי הפירמידה הזאת?

אז האם זאת "הפירמידה של חיים צוף", כפי שמופיע בכל הדיווחים הרשמיים של החברות בקבוצה?
או שאולי זאת בכלל "הפירמידה של קובי מימון", כפי שעולה מדבריהם של מקורביו?
כפי שכתב חברי, תומר גנון, חידת בעל השליטה בפירמידה טרם נפתרה.
בשלב זה אני בוחר להשתמש במונח "פירמידת י.ח.ק".

3. איך מקפלים את פירמידת י.ח.ק?

עם חיים צוף, או עם קובי מימון, פירמידת י.ח.ק חייבת לקפל את אחת השכבות שלה.
הסיבה: חוק הריכוזיות מגביל פירמידות שליטה לשתי שכבות בלבד, ובזאת של י.ח.ק יש שלוש שכבות.

מיזוג במקום רישום בחו"ל

החלופה המקורית שנבחנה על ידי י.ח.ק להתמודד עם דרישות חוק הריכוזיות הייתה לרשום את מניותיה של אקויטל למסחר בבורסה זרה (חברה שמניותיה נסחרות מחוץ לישראל לא נחשבת לשכבה ע"פ חוק הריכוזיות). אולם החלופה הזאת בוטלה לאור דיונים עם המשקיעים.

הפתרון שכעת מובילים בקבוצה הוא מיזוג בין אקויטל (החברה שבשכבה הראשונה) ליואל (השכבה שבשכבה השנייה).
מהלך המיזוג תואם את כוונת המחוקק, מכיוון שהוא יביא למחיקתה של יואל מהמסחר בבורסה ולהשטחת הפירמידה.
הדיווח על כוונתה של אקויטל לפנות ליואל בהצעה לניהול משא ומתן למיזוג פורסם ב-5 בדצמבר 2017.

"החברה מתכבדת להודיע כי במסגרת מהלכים שבחנה לצורך עמידה בהוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע״ד-2013 (להלן: ״חוק הריכוזיות״), החליט דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 2017.12.5 לפנות לדירקטוריון י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישין בע"מ (להלן: "יואל") … בהצעה לניהול משא ומתן בקשר לעסקת מיזוג (לרבות מיזוג משולש הופכי), במסגרתו יקבלו כל בעלי מניות יואל (למעט החברה), בתמורה להחזקתם במניות יואל, תמורה במניות החברה ו/או במזומן."

מיזוג וקוץ בו

מיזוג של יואל לתוך אקויטל בדרך של החלפת מניות, יביא בהכרח לדילול בעלי המניות הקיימים.
אם היום י.ח.ק מחזיקה ב-44.5% ממניותיה של אקויטל, וב-48.7% מזכויות ההצבעה בה, אז בעקבות המיזוג שיעור האחזקה של י.ח.ק באקויטל ירד באופן שיסכן את השליטה שלה בקבוצה כולה.
לפיכך, אין פלא שי.ח.ק הודיעה לאקויטל שהיא לא תתמוך במיזוג שיביא לכך שזכויות ההצבעה שלה בחברה יפחתו מ-45.01%.

אז מה עושים כדי למנוע את הדילול של י.ח.ק?

י.ח.ק מתכוונת להנפיק אג"ח פרטיות ולגייס 400 מיליון. תמורת ההנפקה מיועדת לשמש למימון הצעת רכש ל-25% ממניות חברת הבת אקויטל ו/או להשקעה באקויטל, לרבות בדרך של רכישת מניות במסגרת הנפקת זכויות.

בדרך למחיקת שכבה אחת (מחיקת יואל מהמסחר בבורסה), יוצרים "שכבה" אחרת (הנפקת אג"ח של י.ח.ק). זה אפשרי רק בגלל שחוק הריכוזיות מבחין בין חברות שהנפיקו אג"ח לציבור (נחשבות כשכבה), לבין חברות שהנפיקו אג"ח פרטיות (לא נחשבות כשכבה).

עד כאן לפעם זאת.
שאלות, הארות ותגובות יתקבלו בברכה.
שאו ברכה,
יניב רחימי


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות