10 הערות על החוב של כיל

 

כיל - 10 הערות על החוב הפיננסי

כיל דיווחה ביום חמישי האחרון על עסקה למכירת שני קווי פעילות תמורת מיליארד דולר.
ללא כל ספק מדובר במימוש מכובד, ובכל זאת, בסוף יום המסחר המניה של כיל נותרה ללא שינוי.
מסתבר שגם אקזיט מפואר לא יכול לשנות את המציאות העגומה שמאפיינת את כיל בחמש השנים האחרונות.

1. מותק, המניה התכווצה

מתחילת השנה המניה של כיל ירדה ב-7%.
בחמש השנים האחרונות המניה של כיל איבדה כ-60% מערכה.
ים המלח מתייבש? נראה שהמניה של כיל מתכווצת בקצב גבוה יותר.

גרף המניה של כיל 12/2017-12/2012
(מתואם דיבידנד)

כיל - גרף חמש שנים

2. הרעה בתוצאות של כיל

בחמש השנים האחרונות כיל מציגה בכל שנה הרעה בתוצאות העסקיות.
ההכנסות ירדו ב-17%; הרווח הגולמי התכווץ ב-39%; וה-EBITDA צנחה ב-47%.
ברקע: ירידה במחירי הסחורות החקלאיות שהגיעו בשנת 2016 לרמתם הנמוכה ביותר בעשור האחרון.

התוצאות העסקיות של כיל בשנים 2016-2012
(נתונים במיליארדי דולרים)

כיל - תוצאות חמש שנים

3. המגמה השלילית לא משתנה ב-2017

בתשעת החודשים הראשונים של 2017 נמשכת המגמה השלילית בתוצאות של החברה.
הרווח הנקי המתואם ירד ב-27%; התזרים מפעילות שוטפת ירד ב-20%.
לכאורה, כיל מציגה שיפור ב-Q3/2017, אבל זה רק בגלל שברבעון המקביל היא רשמה הוצאות אחרות של 522 מיליון דולר.

התוצאות העסקיות של כיל Q1/17-Q3/17
(נתונים במיליוני דולרים)

כיל - רבעון שלישי 2017

4. החוב הפיננסי של כיל במגמת עליה

החוב הפיננסי של כיל רושם עליה עקבית ומתמשכת בחמש השנים האחרונות.
הנתונים בגרף כוללים בנוסף לחוב הפיננסי גם את ההתחייבויות הפנסיות לעובדי החברה.

החוב הפיננסי של כיל
(מקור: S&P מעלות; נתונים במיליארדי דולרים)

כיל - חוב פיננסי

5. הרעה ביחסי כיסוי החוב של כיל

כשהתוצאות העסקיות במגמת ירידה, והחוב הפיננסי במגמת עליה, יש שחיקה ביחסי כיסוי החוב.
יחס חוב ל-EBITDA טיפס בסוף 2016 לרמה של 3.8, בהשוואה ל-1.1 בסוף 2012.

כיל – יחס חוב ל-EBITDA
(מקור: S&P מעלות)

כיל - יחס כיסוי חוב
הצטרפו לעמוד הפייסבוק של בלוג אג"ח

 

6. אמות מידה פיננסיות של כיל

כיל עומדת באמות המידה הפיננסיות שעליהן התחייבה לשמור.
אולם מרווחי הביטחון הולכים ומצטמצמים לנוכח העליה בחוב הפיננסי נטו ובשל הירידה ב-EBITDA.
(שימו לב שבסעיף 5 יחס חוב ל-EBITDA הוא 3.8 ובטבלה שבסעיף הזה היחס הוא 2.79.
הפער נובע מכך שבסעיף 5 החוב הוא חוב ברוטו והוא כולל את ההתחייבויות הפנסיוניות לעובדי כיל)

אמות המידה הפיננסיות של כיל
(מתוך הדוח לשנת 2016)

כיל - אמות מידה פיננסיות

7. אגרות החוב של כיל

אגרות החוב של כיל נסחרות בתשואה של 1.8% (שקלית) הנמוכה מעלות החוב הממוצעת של החברה. כיל תשתמש בתמורת המכירה כדי לפרוע חוב קיים וסביר להניח שתנסה לנצל את המומנטום החיובי הנלווה להקטנת המינוף כדי למחזר את יתרת החוב בתנאים נוחים.

שיקולים עיקריים לדירוג של כיל
(מתוך דוח הדירוג של S&P מעלות)

כיל - שיקולים לדירוג

8. מועד קבלת התמורה

בכיל מעריכים שהעסקה למכירת שני קווי היצור תמורת מיליארד דולר תושלם במחצית הראשונה של 2018.
עד אז בכיל מקווים להשלים ב-2017 את מכירת חלק החברה ב-IDE, שעוסקת בהתפלה ובטיפול במים, תמורת 178 מיליון דולר.

כיל - מכירת IDE

9. מדיניות הדיבידנד של כיל

במאי 2016 הדירקטוריון של כיל שינה את מדיניות הדיבידנד של החברה.
שיעור חלוקת הדיבידנד מתוך הרווח הנקי המתואם ירד ל-50%, לעומת 70% שהיו נהוגים עד אז.

שינוי מדיניות הדיבידנד של כיל
(מתוך הדוחות של כיל לשנת 2016)

"ביום 17 במאי 2016 , החליט דירקטוריון החברה לעדכן את מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה, נוכח מאמצי החברה לחיזוק מצבה הפיננסי ולאור התנודתיות המתמשכת וחוסר הוודאות בשוק הסחורות החקלאיות. בשנים 2016 ו- 2017 , שיעור חלוקת הדיבידנד של החברה יהווה עד 50% מהרווח השנתי הנקי המתואם, בהשוואה למדיניות הקודמת של עד 70% מהרווח הנקי. עדכון זה נועד להגדיל את הוודאות של בעלי מניות החברה בנוגע לחלוקת הדיבידנד תוך שמירה על איתנותה הפיננסית של כיל. דירקטוריון החברה ישוב ויבחן את המדיניות לכשתנאי השוק יתייצבו."

10. החברה לישראל

מדיניות הדיבידנד של כיל משפיעה על החברה האם, חברה לישראל, שהדיבידנד מכיל מהווה את המקור המרכזי לשירות החוב שלה.
חרב הורדת הדירוג מונחת על צווארה של החברה לישראל בתרחיש שכיל לא תממש נכסים בזמן.

תרחישי דירוג חוב לחברה לישראל
(מתוך דוח הדירוג של S&P מעלות)

כיל - דירוג חברה לישראל

בשורה התחתונה

מכירת הנכסים של כיל לא מתרחשת רק בגלל שהם "בסינרגיה נמוכה לפעילויות החברה", אלא שמטרת המימושים היא:
א. להקטין את המינוף של כיל שסובלת מהרעה בתוצאות העסקיות ומעליה בחוב הפיננסי.
ב. לאפשר המשך חלוקת דיבידנד שישרת בראש ובראשונה את החברה האם, חברה לישראל.

שבוע טוב
יניב רחימי


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות