כלל ביטוח – רגישה לריבית

כלל ביטוח - רגישה לריבית

כלל ביטוח פרסמה השבוע את הדוח הכספי לרבעון השלישי 2017.
הסעיף הבולט בדוח היה הפסד של 402 מיליון שקל שנרשם בעקבות "השפעת סביבת הריבית הנמוכה".
איך סביבת הריבית משפיעה על התוצאות העסקיות של כלל ביטוח? ובכן, בדיוק לשם כך התכנסנו כאן היום…

כלל השפעת סביבת הריבית

1. ירידה בתשואות אגרות החוב

הרבעון השלישי של 2017 התאפיין בירידת תשואות בשוק אגרות החוב בישראל.
תשואת האג"ח השקלי ל־10 שנים ירדה ל־1.8% מרמה של 2.1% בסוף הרבעון השני.
גם התשואות בעקום הצמוד בטווחים הארוכים (מח"מ 7 ומעלה) ירדו בממוצע ב־ 0.3%.

ולראייה, גרף אג"ח ממשלתי שקלי 0327 (מועד פדיון מרץ 2027).
בעקבות ירידה של 0.3% בתשואה, נרשמה עליה של כ-3% במחיר.

כלל ממשלתי שקלי 0327

2. ירידה בריבית ההיוון

הריבית במשק נמצאת בשפל היסטורי מאז פברואר 2015. זה אומר שבתקופת הדוח לא חל כל שינוי בריבית.
אבל – בשל הירידה בתשואות אגרות החוב, חל שינוי בריבית ההיוון.

[פותח חלון] מה זה "ריבית ההיוון"?
כולנו יודעים שמיליון שקל בכיס שווים לנו… מיליון שקל.
אבל כמה שווה לנו מיליון שקל שנקבל בעוד שנה? פחות.
וכמה שווה לנו מיליון שקל שנקבל בעוד 100 שנה? הרבה פחות.

היוון (מלשון "הווה") הוא תהליך שמאפשר לנו לתרגם ערך כספי בין תקופות.
הכלל הוא כזה: ככל שריבית ההיוון נמוכה יותר, הערך גבוה יותר (ולהפך) [סוגר חלון]

ריבית ההיוון מושפעת, בין היתר, מתשואות אגרות החוב בשוק.
מכיוון שברבעון השלישי של 2017 נרשמה ירידה בתשואות האג"ח, אז גם ריבית ההיוון יורדת.

איך ירידה בריבית ההיוון משפיעה על כלל ביטוח?

זוכרים את הכלל לפיו ככל שריבית ההיוון נמוכה יותר, הערך גבוה יותר (ולהפך)?
אם בחברות נדל"ן ירידה בשיעור ההיוון מתבטאת בעלייה בערך הנכסים (שערוך שווי הוגן);
אז בחברת כלל ביטוח ירידה בשיעור ההיוון מתבטאת בעלייה בערך ההתחייבויות.

על אילו התחייבויות אנחנו מדברים? התחייבויות ביטוחיות כמובן.
זה כבר מתוך הדוחות של כלל ביטוח לרבעון השלישי (למרות שזה כתוב ב"ביטוחית", נראה לי שהדברים מדברים בשם עצמם:

"ירידה בעקום הריבית ושינויים בתלילותו יש בהם כדי להביא בתנאים מסוימים להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות של החברה בעקבות התאמת ריבית ההיוון המשמשת בחישוב עתודות מסוימות ובעקבות בחינת נאותות העתודות בביטוח חיים וסיעוד. מאידך, ירידה כזו עשויה להביא לרווחי הון בצד הנכסים. מנגד, עלייה בעקום הריבית ושינויים בתלילותו עשויים להוביל לתופעה הפוכה. ההשפעה המשולבת תלויה במבנה הנכסים וההתחייבויות ובמאפייני השינוי בעקום. ריבית נמוכה במשק עשויה להקשות על השגת התשואה המובטחת במוצרים מבטיחי תשואה בביטוח חיים ובריאות, על השגת ריבית ההיוון בענפי חובה, חבויות ותאונות אישיות בביטוח כללי, ועל השגת התשואה לפיה תומחרו מוצרי ביטוח אחרים ואף להביא לבחינה מחודשת של ההערכות האקטואריות של התחייבויותיה הביטוחיות של הקבוצה."

לפני שאתם ממשיכים: הצטרפו לעמוד הפייסבוק של בלוג אג"ח

 

3. מבחני רגישות לשיעור הריבית

בדוח השנתי של חברות הביטוח מופיעה טבלה מעניינת שמציגה מבחני רגישות לסיכוני שוק.
אחד מהם הוא מבחן רגישות לסיכון הריבית, והוא מופיע בביאור 40(ג)(2).

מיותר לציין (והנה, בכל זאת אני מציין…) שהרגישות לשיעור הריבית משתנה בין חברות הביטוח השונות.
הרגישות מושפעת בעיקר ממבנה הנכסים וההתחייבויות שמאפיינים כל חברת ביטוח.

מכיוון שכל אחד מאיתנו יכול לדעת האם תשואות האג"ח בשוק עלו או ירדו במהלך הרבעון שהסתיים,
הביאור הזה מאפשר לנו להעריך מה יהיה הרווח / הפסד כתוצאה משינויים ב"סביבת הריבית" באותו רבעון.

כלל ביטוח רגישות לריבית

4. מבט לרבעון רביעי

בדוח של כלל ביטוח לרבעון השלישי פורסם השבוע, בשלהי נובמבר.
זה אומר שאנחנו נמצאים עמוק בתוך הרבעון הרביעי, ולמעשה כמעט שני שליש ממנו כבר מאחורינו.

לפי הפסקה שמופיעה בדוח (מצ"ב צילום מסך), בתקופה שחלפה מאז תום הרבעון השלישי (30.9.2017) ועד לפרסומו, חלה ירידה נוספת בעקום הריבית חסרת הסיכון. ירידה שצפוייה לגרום לעלייה בהתחייבויות הביטוח השונות ובהתאם, עלולה להביא להפסדים נוספים.

רבעון רביעי - כלל

 


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות