השוק אמר את דברו: כן לסיידוף; לא לבן-משה

באספת מחזיקי האג"ח של אפריקה המשקיעים הצביעו בעד מסלול הסדר בדרך של הכנסת משקיע – קבוצת סיידוף.
בכך דחו את ההצעות למימוש של נכסי החברה – למוטי בן משה, לקוסברג-זאבי / עמוס לוזון.
הנאמנים יפרסמו בהמשך את התוצאות המפורטות של ההצבעות.
(קישור יופיע בתגובות)

סיידוף אפריקה

שיעור ההחזר והתספורת

החוב של אפריקה כלפי מחזיקי האג"ח מסתכם ב-2.98 מיליארד שקל (הרחבה בסעיף 1)
התמורה לפי הצעת ההסדר של סיידוף מוערכת ב-2.18 מיליארד שקל (הרחבה בסעיף 2)
המשמעות:
שיעור ההחזר: 73%
שיעור התספורת: 27%

1. החוב של אפריקה

החוב של אפריקה כלפי מחזיקי אגרות החוב מסתכם ב-2.98 מיליארד שקל והוא מחולק לשלוש סדרות אג"ח:

סדרות כו' ו-כז'
היקף החוב: 2,625 מיליון שקל
סדרות אלו מובטחות בשעבוד על מניות החברה הבת, אפריקה נכסים.

סדרה כח'
היקף החוב: 355 מיליון שקל
סדרה זאת אינה מובטחת בשעבוד כלשהו

אפריקה חוב פיננסי

2. התמורה בהסדר למחזיקי האג"ח

התמורה לפי הצעת ההסדר של סיידוף, לפי ההערכה של היועץ הכלכלי לנציגות מחזיקי האג"ח, בייקר טילי:

א. מזומן: 500 מיליון שקל 
(מתוכו 480 שיוזרמו ע"י סיידוף, ו-20 מיליון שקל מקופת אפריקה)

ב. אג"ח : 1,570 מיליון שקל
(נושא ריבית של 4%, צמוד מדד, במח"מ 4.9 שנים)

ג. קרקע: 25 מיליון שקל
(קרקע ברוסיה המשועבדת באמצעות אפריקה תעשיות)

ד. דיבידנד – 45 מיליון שקל
(2% ממניות אפריקה נכסים שיחולקו כדיבידנד בעין)

ה. מנגנון אפסייד – 40 מיליון שקל
(מנגנון אפסייד למחזיקי האג"ח בתרחיש של הנפקת דניה סיבוס)

סה"כ תמורה למחזיקי האג"ח בהסדר: 2,180 מיליון שקל

לפני שאתם ממשיכים: הצטרפו לעמוד הפייסבוק של בלוג אג"ח

 

זה לא נגמר עד שזה לא נגמר

דקות ספורות אחרי פרסום תוצאות ההצבעה של מחזיקי אגרות החוב, קבוצת סיידוף פרסמה הבהרה לבקשת הנאמן הרמטיק:

מרשתנו מוותרת על האמור בסעיף 5.2.4.1 להצעת ההסדר.
מרשתנו גם מסכימה שהרוב הנדרש בסעיף 5.2.4.3 יהיה רוב רגיל מקרב המחזיקים המשתתפים בהצבעה ושל שתי סדרות לפחות.

[להבנתי, קבוצת סיידוף הסכימה לפרסם את ההבהרה (שמיד בהמשך הפוסט תובהר בעצמה) כדי שההצעה שלה תוכל לעבור ברוב רגיל, ולא ברוב של 75% מקרב המצביעים שהשתתפו באסיפה.]

מה אומרת ההבהרה של סיידוף?

כדי להבין את משמעות ההבהרה בואו נדלג להצעה.
סעיף 5 – בטוחות הרוכשת
סעיף 5.2 – הבטחת קיום התחייבויות הרוכשת על פי תכנית ההסדר ופיצוי מוסכם לרוכשת במקרה של אישור הסדר אחר
סעיף 5.2.4 – התחייבות של הנאמנים, יועציהם, נציגות מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם, שלא ליזום משא ומתן כלשהו ולא לאשר הצעה של צד שלישי שאינו קבוצת סיידוף, למעט אם יתקיימו התנאים הבאים:

5.4.2.1 – (בוטל)
אם התקבלה הצעה מחייבת מצד שלישי, בשווי כלכלי העולה על 50 מיליון ש"ח לפחות מהשווי הכלכלי של הצעת ההסדר.

המשמעות של ביטול הסעיף היא שניתן יהיה לקיים משא ומתן עם צד שלישי, בלי קשר לשווי הכלכלי של ההצעה שלו,
ובתנאי שההצעה תתקבל שלא ביוזמת הנאמנים, יועציהם, נציגות מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם.

5.4.2.2 – (ללא שינוי)
ההצעה המחייבת תהיה מלווה בפיקדון כספי שיבטיח את ההצעה.

5.4.2.3 – (שונה)
התקבלה החלטה מיוחדת בלפחות שתי אסיפות מחזיקי אגרות חוב הקיימות המאשרת את ההצעה המחייבת או המסמיכה את הנאמנים או מי מטעמם לנהל משא ומתן על בסיסה עם המציע.

סעיף זה שונה כך שמספיק רוב רגיל (במקום "החלטה מיוחדת"), בשתי סדרות לפחות (במקום "לפחות שתי אסיפות")

בשורה התחתונה, הדלת למשקיעים נוספים ולהצעות חדשות נשארה פתוחה.

סוף שבוע קסום,
יניב רחימי


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות