אמות מעדכנת את התחזית לשנת 2017

חברת אמות השקעות פרסמה הבוקר את הדוחות הכספיים לרבעון השני 2017 ובמקביל עדכנה את התחזית לתוצאות השנה כולה.
התחזית של הנהלת אמות מבוססת, בין היתר, על ההנחה שהחברה לא תרכוש נכסים נוספים החל ממועד פרסום הדוח.

התחזית המעודכנת לא שונה באופן מהותי מזאת שפורסמה בתחילת השנה, אולם היא יותר שלילית מאשר חיובית:
NOI – התחזית המעודכנת נמצאת בדיוק במרכז הטווח של התחזית המקורית.
FFO ריאלי – התחזית המעודכנת נמצאת בטווח התחתון של התחזית המקורית.
FFO למניה – הטווח התחתון של התחזית המעודכנת נמוך מזה של התחזית המקורית.

באמות מסבירים את שינוי הטווח בתחזית ה-FFO למניה בעקבות העליה של 1.7% בהון המניות של החברה (ממימוש אופציות עובדים) ובשל עדכון הפרשה למסים.

אמות תחזית 2017
מקור: דוח כספי של אמות לרבעון השני 2017

המלצת קריאה:
מדריך FFO


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה.

תגובות