סלקום: תוצאות משופרות הודות לתקן חשבונאי

הדוחות של סלקום לרבעון השני 2017 דלפו לבורסה והנהלת החברה נאלצה לפרסת אותם באופן רשמי.
להערכתי אלו דוחות מרתקים (לא פחות) ובכוונתי להתייחס אליהם בהרחבה בהמשך השבוע.
עד אז, שתי נקודות חשובות במיוחד שכדאי לשים אליהן לב:

1. תוצאות משופרות הודות לתקן חשבונאי

הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) הסתכם ב-Q2/2017 בסך של 237 מיליון שקל, לעומת 201 מיליון שקל ב-Q1/2017, ולעומת 173 מיליון שקל ב-Q4/2016 (המגמה השלילית בכתום, והמגמה החיובית בכחול).
אפשר לזהות את אותה מגמה גם ברווח התפעולי וברווח הנקי של סלקום, כשהשפל נרשם ברבעון האחרון של 2016 (מסומן בחץ אדום), והשיפור ההדרגתי מופיע במחצית הראשונה של 2017 (מסומן בחץ ירוק).

סלקום - רבעון שני 2017
מתוך הדוח לרבעון השני 2017

ממה נובע השיפור בתוצאות של סלקום?

החל מהרבעון הראשון של 2017 סלקום מיישמת באימוץ מוקדם תקן דיווח כספי בינלאומי חדש (IFRS 15).
הודות לתקן החדש נרשמה ירידה בהוצאות שכר ועמלות בשל היוון חלק מהעלויות להשגת חוזים עם לקוחות.
ההשפעה של אימוץ התקן על ההוצאות של סלקום ברבעון השני של שנת 2017 מסתכמת בכ- 20 מיליון שקל.

(על תקן IFRS 15 כתבתי בהרחבה בפוסט: "שלוש הערות על הדוחות של פרטנר לרבעון הראשון")

2. ה-ARPU של סלקום ירד אבל עלה

ההכנסה החודשית הממוצעת ממנויי הסלולר (ARPU) של סלקום ירדה ברבעון השני ל-57 שקל, לעומת 60.2 שקל ברבעון הקודם.
אבל – מהסקירה של שלומי פרילינג, מנהל הכספים הראשי של סלקום ניתן ללמוד שבנטרול השפעת סיווג התמורה במסגרת הסכם השיתוף עם גולן על הכנסות המגזר הנייד, ה-ARPU הסלולרי עלה ב-0.8 שקל בהשוואה לרבעון הקודם.

מה זה בכלל אומר "השפעת סיווג התמורה במסגרת הסכם השיתוף עם גולן"?
הסכם השיתוף עם גולן נכנס לתוקף בתחילת הרבעון השני של 2017 (תחת בעלת השליטה החשה, אלקטרה מוצרי צריכה).
בהתאם לתנאי ההסכם, חלק מהתמורה שגולן משלמת לסלקום מוכרת כהכנסות וחלקה מוכרת כהקטנת עלויות תפעול.
בנוסף, ההכנסות המתקבלות מההסכם נחלקות כעת בין המגזר הנייד למגזר הנייח.

סלקום - ARPU
מתוך הדוח לרבעון השני 2017

שיחת ועידה

שיחת הועידה של סלקום לסקירת הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2017 תתקיים ביום שלישי, ה-8 באוגוסט, בשעה 16:00.
בכוונתי לפרסום התייחסות רחבה יותר לדוח אחרי שאאזין לשיחה, בתקווה שההנהלה תתייחס לכמה סוגיות שמעניינות אותי.
אתם מוזמנים להעביר שאלות, ולשתף בתובנות – פרטי הקשר שלי מופיעים כאן.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה. הכותב מספק שירותי מחקר לקרנות גידור ולגופים מוסדיים שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בבלוג.

תגובות