מור השקעות – אחרי ההנפקה, לפני המסחר

לפני שבוע בדיוק התפרסם בבלוג ניתוח לקראת הנפקת המניות של מור השקעות (שלב המכרז למשקיעים מסווגים).
הבוקר התפרסמו תוצאות ההנפקה לציבור של מור השקעות.
מחיר המינימום המקורי בהנפקה נקבע על 4.16 שקל ושיקף למור שווי של 190 מיליון שקל (לפני הכסף).
במכרז למשקיעים מסווגים המחיר עלה ל-5.01 שקל ושיקף למור שווי של 231 מיליון שקל (לפני הכסף).
במכרז לציבור המחיר הסופי נקבע על 5.22 שקל והוא משקף למור שווי של 242 מיליון שקל (לפני הכסף).

מור השקעות - מחיר חבילה בהנפקה

הערה חשובה: המחיר בהנפקה הוא לחבילה שכוללת 100 מניות ו-20 כתבי אופציה.
בחישוב השווי למור השקעות נוטרל הערך של כתבי האופציה לפי מודל B&S.

כתבי האופציה קרובים לכסף

כתבי האופציה ניתנים למימוש עד 24 ביולי 2021 (ארבע שנים) ומחיר המימוש שלהם הוא 5.4 שקל.
אם נפחית מהמחיר שנקבע בהנפקה לציבור את השווי של כתבי האופציה, נקבל שהמחיר האפקטיבי לכל מניה עומד על כ-5 שקל.
המשמעות היא שפרמית ההמרה של כתבי האופציה נמוכה מ-10% ובהינתן תקופת מימוש של ארבע שנים, האופציות קרובות מאוד לכסף.

לפיכך, בחישוב שווי החברה אחרי הכסף יש לקחת בחשבון את ההשפעות הצפויות מהמרת כתבי האופציה:
מצד אחד את הדילול בהון המניות (תוספת של כ-3 מיליון מניות), ומצד שני את תוספת המזומנים (כ-16.1 מיליון שקל).

מכפיל רווח נקי 2017

מור צרפה לתשקיף את התחזית שלה לתוצאות הרבעון השני ולשנת 2017, לפיהן הרווח הנקי צפוי להסתכם השנה בטווח של 35-30 מיליון שקל.
בהינתן שער מניה של 5 שקל, והון מניות בדילול מלא של 66 מיליון מניות, שווי השוק של מור השקעות יהיה 330 מיליון שקל.
לפיכך, המכפיל על פי הרווח הנקי שהנהלת החברה צופה נמצא בטווח של 11.0-9.4.

תשואת דיבידנד 2017

למור השקעות יש מדיניות לפיה החברה תחלק כדיבידנד לפחות 80% מרווחיה השוטפים הראויים לחלוקה.
בהנחה שהחברה תעמוד בתחזית שסיפקה ההנהלה, לרווח נקי של 35-30 מיליון שקל, ושהדיבידנד שיחולק יהיה בשיעור של 80% מהרווח הנקי, אז בעלי המניות צפויים לקבל דיבידנד שנתי בהיקף של 28-24 מיליון שקל.
לפיכך, תשואת הדיבידנד הצפויה על פי תחזית הנהלת החברה תנוע בטווח של 8%-7%.


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה. הכותב מספק שירותי מחקר לקרנות גידור ולגופים מוסדיים שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בבלוג.

תגובות