אינטרנט זהב ובי קום: חודש לפרשת בזק-אלוביץ'

בדיוק לפני חודש הופסק המסחר במניות בזק, בי קום ואינטרנט זהב, ורשות ניירות ערך הודיעה על פתיחה בחקירה גלויה של בזק, יו"ר ובעל השליטה (שאול אלוביץ') ומנהלים בכירים נוספים בקבוצת בזק, ביניהם המנכ"לית סטלה הנדלר.

בחודש שחלף מאז שלוש החברות: בזק, בי קום (שמחזיקה ב-26% מבזק) ואינטרנט זהב (שמחזיקה ב-65% מבי קום) רשמו ירידות שערים חדות, שהלכו והחריפו ככל שמטפסים במעלה הפירמידה של שאול אלוביץ'.
גם כנס המשקיעים שבי קום ואינטרנט זהב ערכו ב-12 ביולי לא הצליח להוריד את מפלס החרדה של בעלי המניות.

בתחילת החודש פורסמו בבלוג אג"ח שני פוסטים שעסקו ביכול שירות החוב של בי קום ואינטרנט זהב:
בי קום – יכולת שירות החוב למחזיקי האג"ח
אינטרנט זהב – יכולת שירות החוב למחזיקי האג"ח

בפוסט היום אתייחס לשווי של בי קום ואינטרנט זהב, ולקשר בין שווי המניות ליכולת שירות החוב של שתי החברות.
ה-NAV שמופיע בפוסט לא לוקח בחשבון הוצאות הנהלה וכלליות מהוונות (זניחות) והוצאות מס ממימוש מניות.
לבקשת הקוראים הוספתי מילון מונחים שמופיע כנספח בסוף הפוסט.
קריאה מהנה.

שינוי במחירי מניות בזק, בי קום ואינטרנט זהב
(נכון ליום 20/7/2017)

בזק בי קום אינטרנט זהב שער מניה

1. בי קום

1.1 חוב פיננסי, נטו

החוב הפיננסי של בי קום מסתכם ב-2.5 מיליארד שקל (כולל חוב של 32 מיליון שקל למס הכנסה)
יתרת המזומנים של החברה מסתכמת ב-0.4 מיליארד שקל (כולל דיבידנד שהתקבל מבזק ברבעון השני)
בשורה התחתונה, החוב הפיננסי נטו של בי קום מסתכם ב-2.1 מיליארד שקל.

1.2 שווי מניות בזק

הנכס היחיד של בי קום הוא החזקה ב-26.34% מהון המניות של בזק.
ערב הפרסום אודות חקירת רשות ניירות ערך, שווי השוק של מניות בזק שהחזיקה בי קום הסתכם ב-4.7 מיליארד שקל.
נכון להיום שווי השוק של אותן מניות מסתכם ב-3.9 מיליארד שקל (ללא פרמיית שליטה בבזק).
בשורה התחתונה, ה-NAV הסחיר של בי קום הוא 1.8 מיליארד שקל.

1.3 שווי שוק ל-NAV סחיר

שווי השוק של בי קום הוא 1.6 מיליארד שקל, לעומת NAV סחיר של 1.8 מיליארד שקל.
בשורה התחתונה, בי קום נסחרת בדיסקאונט של 13% בהשוואה ל-NAV הסחיר.

בי קום NAV

1.4 השפעה על שירות החוב של בי קום

א. מודל NAV סחיר
בעקבות ירידה של 17% בשווי השוק של מנית בזק, השווי הנכסי הנקי של בי קום ירד ב-31%.
הירידה ב-NAV של בי קום זהה לירידה בשער המניה בבורסה.
למרות זאת, לחברת בי קום יש עדיין שווי נכסי נקי חיובי מובהק של 1.8 מיליארד שקל.
בי קום רחוקה מאזור הסכנה שבו מחזיקי האג"ח עשויים לדרוש עצירת תשלומים.

ב. אפשרות למכור מניות בזק
היתר השליטה בבזק מחייב את בי קום להחזיק לפחות ב-25% מהון המניות של בזק.
היות שבי קום מחזיקה נכון להיום ב-26.34% מבזק, באפשרותה למכור 1.34% מבלי להפר את תנאי היתר השליטה.
לפני חודש, ערב הפרסום אודות חקירת רשות ניירות ערך, 1.34% מבזק היה שווה ל-240 מיליון שקל, אולם לנוכח ירידה של 17% בשווי השוק של בזק, אותן מניות שוות היום רק 200 מיליון שקל.

2. אינטרנט זהב

2.1 חוב פיננסי, נטו

החוב הפיננסי של אינטרנט זהב מסתכם ב-0.80 מיליארד שקל.
יתרת המזומנים של החברה מסתכמת ב-0.22 מיליארד שקל.
בשורה התחתונה, החוב הפיננסי נטו של אינטרנט זהב מסתכם ב-0.59 מיליארד שקל.

2.2 שווי מניות בי קום

הנכס היחיד של אינטרנט זהב הוא החזקה ב-64.78% מהון המניות של בי קום.
ערב הפרסום אודות חקירת רשות ניירות ערך, שווי השוק של מניות בי קום שהחזיקה אינטרנט זהב הסתכם ב-1.48 מיליארד שקל.
נכון להיום שווי השוק של אותן מניות מסתכם ב-1.03 שקל.
בשורה התחתונה, ה-NAV הסחיר של אינטרנט זהב הוא 0.44 מיליארד שקל.

2.3 שווי שוק ל-NAV סחיר

שווי השוק של אינטרנט זהב הוא 0.49 מיליארד שקל, לעומת NAV סחיר של 0.44 מיליארד שקל.
בשורה התחתונה, אינטרנט זהב נסחרת בפרמיה של 10% בהשוואה ל-NAV הסחיר.

הערה חשובה:
יש אפשרות לחשב את ה-NAV של אינטרנט זהב באופן שבו הנכס של החברה הוא מניות בזק (ולא מניות בי קום).
אם ניקח את שווי השוק של מניות בזק המוחזקות על ידי אינטרנט זהב בשרשור (2.5 מיליארד שקל) ונפחית ממנו את החלק של אינטרנט זהב בחוב של בי קום (1.3 מיליארד שקל) ואת החוב של אינטרנט זהב (0.6 מיליארד שקל), נקבל שה-NAV של אינטרנט זהב הוא 0.6 מיליארד שקל. ואז יוצא מזה שאינטרנט זהב נסחרת בדיסקאונט של 18% ביחס ל-NAV הסחיר בשרשור.

אינטרנט זהב NAV

2.4 השפעה על שירות החוב של אינטרנט זהב

א. מודל NAV סחיר
בעקבות ירידה של 31% בשווי השוק של מנית בי קום, השווי הנכסי הנקי של אינטרנט זהב ירד ב-51%.
הירידה ב-NAV של אינטרנט זהב גבוהה יותר מהירידה בשער המניה בבורסה.
לחברת אינטרנט זהב יש עדיין שווי נכסי נקי חיובי של כ-441 מיליון שקל.

ב. אפשרות למכור מניות בזק
היתר השליטה בבזק מחייב את אינטרנט זהב להחזיק לפחות ב-50.01% מהון המניות של בי קום.
היות שאינטרנט זהב מחזיקה נכון להיום ב-64.78% מבי קום, באפשרותה למכור 14.77% ממניות בי קום.
לפני חודש, ערב הפרסום אודות חקירת רשות ניירות ערך, 14.77% מבי קום היו שווים ל-337 מיליון שקל, אולם לנוכח ירידה של 31% בשווי השוק של בי קום, אותן מניות שוות היום רק 234 מיליון שקל.

 

נספח

א. עץ אחזקות

אלוביץ עץ אחזקות

ב. מודל NAV

NAV = Net Asset Value (שווי נכסי נקי).
ה-NAV הוא שווי הנכסים של החברה בניכוי החוב הפיננסי שלה.
אם לחברה יש נכס בשווי של 100, וחוב לבנק בסך 30, זה ה-NAV שלה הוא 70 (100-30).
לצורך חישוב שווי הנכסים בפוסט השתמשתי בשווי הסחיר של מניות בזק ואינטרנט זהב, לכן זהו NAV סחיר.
מקובל להפחית מה-NAV הוצאות הנהלה ולכלליות מהוונות, והוצאות מס שצפויות בתרחיש של מכירת הנכסים.
מוזמנים להצטרף לקבלת עדכונים וקוד גישה לתכנים מקצועיים שפתוחים לקוראים רשומים בלבד.
יניב רחימי


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה. הכותב מספק שירותי מחקר לקרנות גידור ולגופים מוסדיים שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בבלוג.

תגובות