מעברות מחפשת תחליף למטרנה

הבוקר התפרסם טור שכתבתי על מעברות בעיתון "כלכליסט".
עם יותר מ-500 מיליון שקל בקופה, לחברה מקיבוץ מעברות יש "צרות של עשירים".
במהלך הרבעון השני מעברות קיבלה 565 מיליון שקל תמורת 49% ממניות מטרנה, אותן היא מכרה לאסם ונסטלה.
(מעברות צפויה להידרש לשלם מס בשיעור של 24%, כך שהסכום נטו שיגיע לחברה יסתכם בכ-430 מיליון "בלבד").

מעברות מטרנה תמורה
דיווח לבורסה מיום 29 ביוני 2017

כמה מזומן יש בקופה של מעברות?

יתרת המזומנים של מעברות (סולו)
יתרת המזומנים בסוף הרבעון הראשון של 2017 הסתכמה ב-141.5 מיליון שקל, והיא כוללת את הסעיפים הבאים:
מזומנים ושווי מזומנים: 40.0 מיליון שקל
השקעות מוחזקות למסחר : 81.4 מיליון שקל
פיקדון לזמן קצר: 20.1 מיליון שקל

דיבידנד שמעברות חילקה לבעלי המניות וזה שקיבלה ממטרנה
במהלך הרבעון השני התווספו למעברות מזומנים בסך 15.7 מיליון שקל:
הדיבידנד שחולק (8.2 מיליון) קיזז את חלקה של מעברות (23.9 מיליון) בדיבידנד שמטרנה חילקה ערב מכירת המניות לאסם ונסטלה.

מעברות דיבידנד
דוח כספי לרבעון הראשון 2017

תמורה ממימוש האופ' למכירת 49% ממטרנה
כאמור, אסם ונסטלה שילמו למערבות 565 מיליון שקל עבור יתרת מניותיה במטרנה.
ההערכות הן שמעברות תידרש לשלם מס בשיעור של 24%, כך שהסכום שיוותר בידיה מהעסקה מוערך ב-430 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, יתרת המזומנים של מעברות צפויה להסתכם בכ-587 מיליון שקל.
(לא כולל תזרים מזומנים ברבעון השני).

מעברות – לא רק מטרנה

ביום שאחרי מכירת מניות מטרנה, מעברות נשארת עם ארבע פעילויות:

1. תוספי תזונה, ויטמינים ומינרלים (VMS) ומזון אורגני
הפעילות מתבצעת באמצעות החברות אלטמן (80%), מדילינק פארם (60%) ואנליט (100%).
מעברות פעילה בתחום זה גם בפולין.

2. מזון ומוצרים לחיות מחמד
מעברות מוכרת מוצרי מזון לחיות מחמד תחת המותגים כגון "בונזו" ו"לה קט"; מוצרי מזון לתוכים ומכרסמים ועוד.
מעברות פעילה בתחום זה גם בתורכיה.

3. המחלקה החקלאית
מעברות פועלת בתחום תחליפי חלק לחיות משק, תחת המותג "חלבית".

4. חומרי גלם
מעברות עוסקת בפיתוח, מכירה ושיווק של חומרי גלם המופקים מאצות.
באמצעות חברת אלגיה הצרפתית, שמעברות רכשה 40% ממניותיה בינואר 2017.

מגזרי הפעילות של מעברות

מעברות מגזרי פעילות
דוח כספי לרבעון הראשון 2017

ארבעת מגזרי הפעילות שנותרו במעברות הניבו רווח תפעולי לפני פחת והפחתות של 9.3 מיליון שקל, ובשנת 2016 הן הסתכמו ב-31.1 מיליון שקל. אבל אל תטעו לחשוב שזה מייצג את הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) של מעברות.
יש מצבים שבהם השלם גדול מסך חלקיו, אבל במקרה שלפנינו, השלם קטן מסך מגזריו.

הסיבה לכך היא שבחברת מעברות יש הוצאות שלא יוחסו למגזרים השונים.
אלו הן הוצאות ברמת החברה שאותן נדרש להפחית מה-EBITDA של מגזרי הפעילות.
ההוצאות הלא מיוחסות הסתכמו ברבעון הראשון של 2017 ב-3.7 מיליון שקל, ובשנת 2016 הן הגיעו ל-9.8 מיליון שקל.

יהיה דיבידנד?

מעברות נמצאת בצומת מעניין (כן, צומת בלשון זכר):
האם לחלק את יתרת המזומנים העצומה שבקופת החברה לבעלי המניות?
או להשקיע אותם במטרה ליצור לחברה מקור לתזרים מזומנים חדש ומשמעותי?
כנראה שהתשובה תהיה "גם וגם" – חלוקת דיבידנד משמעותי, לצד ניצול המקורות להשקעות חדשות.

למעברות אין מדיניות חלוקת דיבידנדים.
ריכזתי את כל הדיבידנדים שמעברות חילקה בפועל בשנים 2017-2007.
אפשר לראות בבירור שסכומי הדיבידנדים שחולקו בשנים 2010-2009 היו חריגים.
הסיבה לכך נובעת ממכירת 51% ממטרנה לאסם ולנסטלה בדצמבר 2009 תמורת 268.7 מיליון שקל (לפני מס).
להערכתי גם הפעם בעלי המניות של מעברות צפויים לנתח משמעותי מהתמורה שהחברה קיבלה ממכירת יתרת אחזקותיה במטרנה.

מעברות דיבידנד שחולק


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה. הכותב מספק שירותי מחקר לקרנות גידור ולגופים מוסדיים שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בבלוג.

תגובות