הדיקטטורה של המיעוט בחברת בזק

הדיקטטורה של המיעוט בחברת בזק

(או: ההזדמנות של הציבור להפוך ממיעוט כנוע לבעל שליטה משפיע)

1/8 – מיעוט שהוא רוב

בקבוצת "בעלי מניות המיעוט" בבזק נכללים כל בעלי המניות שהם לא שאול אלוביץ'.
המקרה של בזק מעניין, מכיוון שבעלי מניות המיעוט מחזיקים ב-74% מהחברה.
כלומר, בבזק אלו שמוגדרים "בעלי מניות המיעוט" הם בעצם הרוב המכריע.
(עוד נגיע לעניין של "מכריע")

בזק דיקטטורה של המיעוט
צילום מסך מתוך אתר הבורסה לניירות ערך

2/8 – מועמד לדח"צ

איך מחליטים בחברה ציבורית מי יהיה מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני?
שוחחתי עם מספר מנהלים, עורכי דין ורגולטורים כדי להבין איך קובעים מי יהיה מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית.
מסתבר שבחוק החברות אין לכך כל התייחסות.
אבל אל דאגה, במקום שיש וואקום, נכנסת הפרקטיקה.

3/8 – הצעה שאי אפשר לסרב לה

בפרקטיקה, במקרים רבים בעל השליטה הוא זה שמציע לדירקטוריון של החברה לבחון לתפקיד אדם שמקובל עליו.
זוהי הצעה שלא ניתן לסרב לה.
המשמעות היא שבעל השליטה הוא זה שמחליט מי יהיה מועמד לתפקיד הדח"צ.
ובמקרה של בזק, זה שאול אלוביץ', שמחזיק בשרשור רק ב-10% מהחברה.

4/10 – סעיף 66(ב)

סעיף 66(ב) בחוק החברות מאפשר לכל בעל מניות שמחזיק לפחות ב-1% לכלול נושא בסדר היום של אסיפה שהדירקטוריון זימן.

"בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה, לרבות לעניין המועד להגשת הבקשה".

5/8 – הציבור ואינטרס הציבור

זה אומר שמשקיעים גדולים (גופים מוסדיים) יכולים להציע מועמד מטעמם לתפקיד הדירקטור החיצוני.
הציבור מציע מועמד לתפקיד שמהותו שמירת האינטרסים של הציבור.
סך הכל הגיוני, לא?

6/8 – כהונה שנייה

בעוד כחודשיים, אחד הדירקטורים החיצוניים של בזק יסיים כהונה בת שלוש שנים.
עכשיו בבזק רוצים למנות אותו לכהונה שנייה.

כהונה שניה בזק

7/8 – במשמרת של הדח"צ

מבלי לקבוע מסמרות בנוגע לתפקודו, במשמרת של אותו דח"צ עברו בדירקטוריון של בזק שתי העסקאות בעלי העניין שהן היום בלב ליבה של חקירת רשות ני"ע:
העסקה שבמסגרתה בזק רכשה מחברת יורוקום שבשליטת שאול אלוביץ' את אחזקותיה בחברת yes;
והעסקה שבמסגרתה yes רכשה מקטעי חלל מחברת חלל תקשורת, גם היא בשליטת שאול אלוביץ'.

8/8 – חובת הציבור

החקירה המתרחבת בעניין בזק והחשדות החמורים נגד בעל השליטה בה ונגד מנהלים בכירים נוספים בקבוצה, מחייבת מעורבות גבוהה יותר של הציבור.
אקטיביזם מוסדי בהסדרי חוב זה נחמד ויפה, אבל למה לא לפעול קודם?

בעלי מניות המיעוט, שהם הרוב, חייבים להיות מעורבים בבחירת אלו שאמונים על שמירת האינטרסים שלהם, ולדרוש מינוי דירקטור חיצוני מטעמם.

 

 


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה. הכותב מספק שירותי מחקר לקרנות גידור ולגופים מוסדיים שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בבלוג.

תגובות