גינדי השקעות – תזרים מזומנים חזוי לא ריאלי

אגרות החוב של חברת גינדי השקעות נסחרות בבורסה בתשואה גבוהה של 8.12%.
תשואה שמעידה על החשש של המשקיעים ביחס ליכולת של החברה לשרת את החוב כלפי מחזיקי האג"ח.
אגרות החוב של גינדי נפרעות בתשלום אחד שעל פי לוח הסילוקין יחול בעוד כשנה (וליתר דיוק, בסוף יוני 2018).

ביום שני אגרות החוב של חברת גינדי השקעות ירדו ב-2.65% במחזור חריג של 42 מיליון שקל.
מדובר במחזור יוצא דופן וגבוה במיוחד לנוכח העובדה שכמות אגרות החוב (סדרה ד') מסתכמת ב-110 מיליון ע.נ.

הבוקר התפרסם בעיתון "כלכליסט" ניתוח שבו התייחסתי לתזרים המזומנים החזוי של גינדי השקעות.
המסקנה שלי הייתה פשוטה: גינדי השקעות צריכה למצוא חלופות ריאליות לתחזיות שלה.

כשפניתי לקבל את התייחסות הנהלת החברה, נמסרה לי התגובה הבאה:
"גינדי השקעות תעמוד בכל התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח במועדן".

אני לא פוסל את האפשרות הזאת, והיא לא עומדת בסתירה למסקנות הניתוח שלי ביחס לתזרים המזומנים החזוי שהחברה הציגה.
גינדי תוכל לעמוד בהתחייבויות שלה כלפי מחזיקי האג"ח במועדן אם היא תמצא מקורות אחרים לשירות החוב.
אחת האפשרויות היא "מקור חוץ מאזני", כלומר להביא כסף מהבית / מחברות פרטיות / מבני משפחה.
יש חברות שנעזרות בחברה האם, במקרה של גינדי הפתרון עשוי להגיע מהחברה האב.

גינדי אגח ד
מקור: צילום מסך מאתר ביזפורטל

תזרים מזומנים חזוי של גינדי

תזרים המזומנים החזוי של חברת גינדי השקעות לתקופה שמתחילה ב-1 באפריל 2017 ומסתיימת ב-30 ביוני 2017 (מועד פדיון האג"ח) מבוסס על שלושה מקורות:

1. מזומן בקופה – 11.9 מיליון שקל

סך המזומנים בקופה של גינדי הסתכמה בסוף הרבעון הראשון ב-11.9 מיליון שקל.
4.4 מיליון שקל מתוכם בחברה (סולו), ו-7.5 מיליון שקל נוספים בחברות בנות בבעלות ובשליטה מלאה.

עיתוי:
מיידי

סבירות מקורות: גבוהה

2. עודפי גינדי תל אביב מגורים – 57 מיליון שקל

שחרור עודפי פרויקט גינדי תל אביב (מגורים) יתבצע עם מסירת הדירות לרוכשים, בכפוף לאישור הבנקים המממנים, לרבות שחרור העודפים מהתבססות כבטוחה למימון הקניון. כספי העודפים כוללים כספים ממכירת הזכויות בקרקע למבנה להשכרה בפרויקט גינדי תל אביב, על ידי מגדלי לב תל אביב, בהתאם להערכת הנהלת החברה לסכום תמורת המכירה.
כספי העודפים ישמשו ראשית לפירעון ההלוואה שהועמדה על ידי המממנים (בחודש דצמבר 2017 יחול מועד פירעון הלוואה בסך של כ 8.12 מיליון ש"ח שהועמדה לגינדי יזום למימון עלויות בקשר עם אירוע קריסת המרפסות בחדרה).

עיתוי:
עד 31.12.2017 – 12 מיליון שקל
עד 30.06.2018 – 45 מיליון שקל נוספים

סבירות מקורות: בינונית-נמוכה
שחרור העודפים מותנה באישור הבנקים ולא בשליטת החברה.
חלק מהעודפים משמשים כבטוחה למימון הקניון, וסביר להניח שלאור חבלי הלידה שלו הבנקים לא ימהרו לשחרר ביטחונות.

3. תקבולים על בסיס זכויות החברה בקניון – 132 מיליון שקל

מקור זה כולל תקבולים כתוצאה מרה ארגון החוב הבכיר בקניון TLV והגדלתו, וכן תקבולים ממחזור של חוב אגרות החוב (סדרה ד') וגיוס חוב חדש בהתבסס על זכויות החברה בקניון.

עיתוי:
עד 31.12.2017 – 12 מיליון שקל
עד 30.06.2018 – 120 מיליון שקל נוספים

סבירות מקורות: נמוכה
לאור מצבו הבעייתי של קניון TLV, שחייב את גינדי השקעות לוותר לשוכרים על דמי השכירות ולהמיר אותו באחוזים מהמחזור, קשה לראות איך החברה תצליח לבצע מימון מחדש ולהגדיל את החוב. לנוכח העליה בתשואת אגרות החוב של גינדי, גם מחזור החוב בבורסה נראה מהלך יומרני.

עדכון 12/7/2017, שעה 19:28
חברת גינידי פרסמה דיווח, שלפי אחד מסעיפיו בעלי המניות חתמו על כתב התחייבות, לפיו במידת הצורך הם יזרימו הון לחברה:

"לאור האמור ובהתאם לדוח תזרים המזומנים החזוי, במקרה וייווצרו פערים ביחס ליתר המקורות של החברה כפי שהוצגו בדוח תזרים המזומנים החזוי עד לפירעון אגרות החוב של החברה, אשר כאמור בדוח תזרים המזומנים החזוי הינם בהיקף של כ-12 מיליון ₪ בשנת 2017 ,מסרו בעלי המניות של החברה כתב התחייבות לפיו, למען הזהירות ולאור טובת החברה הועמדת לנגד עיניהם, יבצעו הזרמת בעלים בדרך של הלוואה ו/או השקעה בהון, בסך האמור ככול שהדבר יידרש".

 

 


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה. הכותב מספק שירותי מחקר לקרנות גידור ולגופים מוסדיים שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בבלוג.

תגובות