דוחות שיכון ובינוי – השינוי החשבונאי שהקפיץ את הרווח התפעולי (פוסט ראשון בסדרה)

בשבוע שעבר השתתפתי במפגש אנליסטים שהתקיים במשרדי שיכון ובינוי.
זה לא היה עוד כנס סטנדרטי, אלא מפגש הדרכה מקצועי בנושא ניתוח הדוחות הכספיים של החברה.
אני תמיד נזהר ממצבים בהם הנהלות מבקשות ללעוס עבורי את הדוחות הכספיים ולהאכיל אותי עם כפית.
זה כמובן לא מוריד מהחשיבות של המפגשים האלו ולא גורע מהתרומה שלהם ליכולת ניתוח הדוחות הכספיים.

החלטתי לשתף את קוראי הבלוג בכמה מהנושאים החשובים יותר שעלו במפגש של שיכון ובינוי ובשבוע הקרוב אעלה פוסטים קצרים עם תובנות מעניינות.
על רוב הנושאים כתבתי בבלוג בהזדמנויות שונות, ומקצתם יופיעו כאן לראשונה בימים הקרובים. הפוסט הראשון בסדרה שייך לקבוצה השנייה.

השינוי החשבונאי שהגדיל את הרווח התפעולי של שיכון ובינוי

הדוחות המאוחדים של שיכון ובינוי כוללים את חלקה של החברה ברווחים ו/או בהפסדים של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
(הרשימה של החברות שעונות להגדרה מופיעה בסוף הפוסט)
מה זה אומר?
שההכנסות של אותן "חברות מוחזקות" לא מופיעות בשורת ההכנסות של שיכון ובינוי וההוצאות שלהן לא נכללות בהוצאות התפעוליות של החברה.

אז איפה רואים את התוצאות של אותן "חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני"?
זאת בדיוק הנקודה שרציתי לכתוב עליה.

בדרך כלל הרווח ו/או ההפסד מחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני מופיע אחרי שורת הוצאות המימון.
לכן הסעיף לא נכלל במסגרת הרווח התפעולי של החברה. כך היה גם בשיכון ובינוי עד לדוחות 2016.

הנה דוח רווח והפסד של שיכון ובינוי מהדוח התקופתי לשנת 2015:

שורת חלק החברה ברווחי / הפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני מסומנת בכתום,
ושורת הרווח התפעולי מסומנת בכחול.
שימו לב, שבשנת 2015 הרווח התפעולי המדווח של שיכון ובינוי הסתכם ב-601.3 מיליון שקל.

שיכון ובינוי 2015

שינויים במדיניות החשבונאית של שיכון ובינוי

בשנת 2016 שיכון ובינוי החליטה לשנות את המדיניות ביחס להצגת חלק הקבוצה בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
בהתאם למדיניות החדשה של שיכון ובינוי, חלקה של הקבוצה בתוצאות של החברות המוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני שפעילותן מוגדרת כאינטגראלית לפעילות הקבוצה מסווג החל משנת 2016 בדוח רווח והפסד כחלק מהרווח התפעולי.
זאת חלף ההצגה החשבונאית עד לשינוי לפיה חלק הקבוצה בתוצאות חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני הוצג עד שנת 2016 מחוץ לרווח התפעולי.
בשיכון ובינוי מסבירים את השינוי במדיניות החשבונאית בכך שההנהלה בדעה כי הצגה זו משקפת באופן נאות ורלוונטי יותר את פעילות הקבוצה.

הנה דוח רווח והפסד של שיכון ובינוי מהדוח התקופתי לשנת 2016:

שימו לב לכך שכעת שיכון ובינוי מציגה את חלקה ברווחי החברות המוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני מעל לרווח התפעולי.
הרווח התפעולי של שיכון ובינוי בשנת 2015, שלפני השינוי במדיניות החשבונאית הסתכם ב-601.3 מיליון שקל, עומד עכשיו על 677.9 מיליון שקל.

כמובן שהקפצת חלק החברה ברווחי/הפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני משפיעה גם על ה-EBITDA.

שיכון ובינוי 2016

האם שינוי המדיניות החשבונאית הגדילה את הרווח התפעולי וה-EBITDA המדווחת של שיכון ובינוי? כן!
האם ניתן להתייחס לכך כאל מניפולציה חשבונאית? לדעתי לא.
במישור המהותי-כלכלי, אפשר להבין את ההיגיון שעומד מאחורי המהלך. קשה יותר להסביר מדוע זה לא נעשה מוקדם יותר.

בפוסט הבא, שיתפרסם בהמשך השבוע (בלי נדר), אציג מדוע שווי הנכסים של שיכון ובינוי במאזן נמוך מערכו האמתי, וכיצד ניתן למצוא אינדיקציות לשווי ההוגן של אותם נכסים בדוחות של החברה.

לפוסט השני בסדרה: ממודל העלות לשווי ההוגן

שאו ברכה,
יניב רחימי

רשימת החברות הנכללות במסגרת "חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני" מופיעה בביאור 18 בדוח התקופתי:
1. איי.די.או. גרופ
2. פי.אס.פי. – אגירה שאובה בגלבוע
3. כרמלטון – פרויקט מנהרות הכרמל
4. H2ID – פרויקט התפלת מי ים בחדרה
5. פוליסיטי – מרכז ההדרכה למשטרה
6. אשלים – מתקנים תרמו סולאריים לייצור חשמל
7. Blueridge Transportation Group – פרויקט כביש אגרה בטקסס
8. Perimetral Oriental de Bogotá S.A – פרויקט Cundinmarca
9. חברת ההפעלה במתקן ההתפלה בחדרה-אומיס
10. פרויקטים סולארים בספרד

 

 


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה. הכותב מספק שירותי מחקר לקרנות גידור ולגופים מוסדיים שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בבלוג.

תגובות