קרן האור של בית ההשקעות אנליסט

קרן האור של אנליסט

קַרְנוֹ כִּי גָבְהָה נֵזֶר עַל רֹאשׁוֹ*

* מתוך הפיוט "ברוך אל עליון" שכתב ר' ברוך בר שמואל ממגנצא

על שלושה דברים אנליסט עומדת: על קרנות נאמנות, ועל תיקי השקעות, ועל קופות גמל.
פעילות ניהול קרנות הנאמנות היא נקודת האור בדוחות של בית ההשקעות, ועל כן היא "נזר על ראשה" של אנליסט, בניהולו של איציק שנידובסקי.

אמנם ההכנסות מפעילות ניהול קרנות הנאמנות ירדו ב-8.3% בשנה שחלפה (34.4 מיליון שקל ב-2016, לעומת 37.6 מיליון שקל ב-2015),
אולם ניתן להבחין בהתאוששות עקבית בהכנסות מניהול קרנות נאמנות מרבעון לרבעון.

ההכנסות של אנליסט לפי תחומי פעילות
(נתונים במיליוני שקלים)

אנליסט הכנסות

האם המגמה החיובית שאפיינה את פעילות קרנות הנאמנות של אנליסט תימשך גם ב-2017?
על פי כל הסימנים, אנליסט תציג המשך צמיחה בהכנסות מניהול קרנות נאמנות גם ברבעון הראשון של השנה.

מה הם אותם "סימנים"?
בענף קרנות הנאמנות החשבון די פשוט: הכנסות הן שילוב של היקף נכסים מנוהלים ושל דמי ניהול.

בדוח התקופתי של אנליסט ניתן גילוי ביחס ל"סימנים" נכון ליום 23 במרץ 2017: היקף הנכסים במגמת עליה וכך גם דמי הניהול.
להבנתי, העליה בדמי הניהול הממוצעים נובעת מהעליה במשקלן של הקרנות המנייתיות (דמי ניהול גבוהים יחסית) על חשבון קרנות האג"ח (דמי ניהול נמוכים יחסית). קיצר, עניין של תמהיל.

קרנות נאמנות – נכסים ודמי ניהול
(נתונים במיליוני שקלים)

אנליסט - קרנות נאמנות

"בלימה ותנופה"**

** "בלימה ותנופה" היא התכנית הכלכלית שהוצגה ב-2009 על ידי רוה"מ, בנימין נתניהו, ושר האוצר דאז, יובל שטייניץ.

בניגוד לפעילות ניהול קרנות הנאמנות, פעילות ניהול התיקים ופעילות קופות הגמל רשמו קיפאון בהכנסות, שנותרו כמעט ללא שינוי בכל אחד מארבעת הרבעונים של 2016 (נתונים בגרף הראשון בפוסט).
אל יקל הדבר בעיניכם.
כמו פעילות קרנות הנאמנות, כך גם פעילויות תיקי ההשקעות וקופות הגמל של אנליסט סבלו בשנים האחרונות משחיקה מתמשכת בהכנסות השנתיות.
לפיכך, עמידה במקום אינה בהכרח בגדר חדשות רעות.
להפך, היא עשויה להתברר כ"בלימה" ובתרחיש אופטימי, להיות שלב אחד לפני "תנופה".

אנליסט – הכנסות בשנים 2016-2014
(במיליוני שקלים)

אנליסט הכנסות קרנות קופות תיקים

 

 


אין לראות בפוסט זה ייעוץ / שיווק השקעות או תחליף לייעוץ / שיווק השקעות המותאם אישית וספציפית ללקוח תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים. האמור לעיל הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. לכותב אין עניין אישי בנושא הכתבה. הכותב מספק שירותי מחקר לקרנות גידור ולגופים מוסדיים שמחזיקים או עשויים להחזיק בניירות ערך או בנכסים הפיננסיים המוזכרים בבלוג.

תגובות