שיכון ובינוי – מצד אחד הרווח, מצד שני התזרים

מצד אחד, הרווח הנקי של שיכון ובינוי עלה ב-51%
מצד שני, התזרים היה שלילי והסתכם ב-199 מיליון שקל.
מה גובר? הרווח הנקי שעלה או התזרים השלילי שהעמיק?

אמ;לק – ברור שהתזרים גובר על הרווח

כי מי שרוצה "ללכת בעקבות הכסף" חייב להתמקד בדו"ח תזרים מזומנים מפעילות שוטפת.
קחו שתי דקות ו-33 שניות להזכר במשמעות של Show Me The Money…

א. רווח נקי מלוכלך

ברבעון הראשון זינק הרווח הנקי של שיכון ובינוי ב-51% והסתכם ב-109.7 מיליון שקל.
(בשבוע הבא אעלה פוסט שיסביר מדוע יש להתייחס לרווח המיוחס לבעלים של החברה)

שיכון ובינוי - רווח נקי

השאלה המתבקשת היא: מדוע לא לעצור כאן?
למה לא להעלות פוסט מפרגן ולעבור לקרוא את הדו"ח הבא?
ובכן, אחלק את התשובה לשלושה סעיפים:

1. הכנסות והוצאות חד פעמיות
פעמים רבות הרווח הנקי "מלוכלך" באירועים חד פעמיים שונים.
כך לדוגמא, ברבעון ראשון של 2015 שיכון ובינוי נהנתה מרווח של 41 מיליון שקל הודות למימוש נדל"ן להשקעה ומהכנסות תפעוליות אחרות בסך 42 מיליון שקל (אשתקד ההכנסות האחרות הסתכמו ב-4 מיליון שקל בלבד).
מצד שני, הוצאות המימון ברבעון הראשון היו חריגות והגיעו ל-92 מיליון שקל, פי שלוש לעומת הרבעון המקביל.
בשורה התחתונה:
מי שמתעקש להשתמש בשורת הרווח הנקי כפרמטר לבחינת ביצועי החברה, נדרש לבצע התאמות.
אחרת, השוואה בין הרווח ברבעון לרווח ברבעון המקביל משולה להשוואה בין חתולים לכלבים. זה לא עובד.

שיכון ובינוי - הוצאות

2. נדל"ן למגורים
שיכון ובינוי מאחדת בדו"חות את התוצאות של חברת הבת שבשליטתה, שיכון ובינוי נדל"ן.
ע"פ כללי החשבונאות, ההכרה בהכנסות ממכירת דירות מתרחשת בעת מסירתן ללקוח ולא בעת מכירת הדירות.
ובעברית:
הרווח ששיכון ובינוי רושמת בדו"חות מושפע מעיתוי מסירת הדירות בפועל. לא מעיתוי המכירה.
ברבע הראשון של שנת 2015 שיכון ובינוי אכלסה 186 דירות לעומת 176 דירות אשתקד.
בהתאם, הרווח שנרשם ברבעון עלה ל-66.9 מיליון שקל, לעומת 20.1 מיליון שקל ברבעון המקביל.

שיכון ובינוי - רווח תפעולי

3. עם רווח נקי לא הולכים למכולת
דו"ח רווח והפסד מציג את ההכנסות וההוצאות שהחברה רשמה בתקופה (רבעון / שנה).
הקשר בין שורת הרווח הנקי לשינויים שחלו ביתרות המזומנים בחשבון הבנק של החברה מקרי ביותר.
דעו:
עם רווח נקי לא הולכים למכולת, לא משלמים ריבית ולא פורעים חובות.
מה כן? בסוף כל תקופה הרווח הנקי מתווסף ל"יתרת העודפים" ומשפיע על היכולת של החברה לעמוד ב"מבחן הרווח" לצורך חלוקת דיבידנד. אגב, במועד פרסום הדו"חות שיכון ובינוי הכריזה על חלוקת דיבידנד של 50 מיליון שקל.

שיכון ובינוי - דיבידנד

עד כאן בגנות דו"ח רווח והפסד. נעבור לתזרים.

ב. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

נפתח בעובדות:
ברבעון הראשון של 2015 תזרים המזומנים של שיכון ובינוי מפעילות שוטפת היה שלילי והסתכם ב-199 מיליון שקל.
פי 2.9 לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
בשנת 2014 תזרים המזומנים של שיכון ובינוי מפעילות שוטפת היה חיובי והגיע ל-306 מיליון שקל.

שיכון ובינוי - תזרים

מה שיותר מטריד מהמספרים עצמם, אלו הן הסיבות שמאחוריהם.
ההסבר שמנפק הדירקטוריון של שיכון ובינוי לירידה החדה בתזרים הוא:
"השינוי לעומת בתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מגידול ביתרת הלקוחות במגזר תשתית ובניה בחו"ל, וזאת בעיקר בשל האטה בקצב התשלומים מממשלת ניגריה הנובעת מתהליך בחירות שהתנהל במדינה במהלך הרבעון".

בחודש מרץ 2015 התקיימו בחירות בניגריה. הנהלת שיכון ובינוי מציינת ש:
"על רקע החלפת מפלגת השלטון והיות וטרם כוננה ממשלה חדשה שם, ניכרת עדיין אי וודאות באשר להיקפי ההשקעה הממשלתית הצפויים בעתיד הקרוב בתחום התשתיות בניגריה והאטה בפרסום מכרזי תשתית חדשים. אי וודאות זו מביאה להאטה השנה בהיקפי הביצוע של החברה בניגריה, בין היתר היות והחברה מתאימה את קצב ביצוע העבודות על ידה בהתאם לתקבולים המתקבלים בידה בפועל ולנוכח ההאטה הנוכחית בפועל בקצב התשלומים ממשלת ניגריה על רקע חילופי השלטון שם".

ג. בין 2012 ל-2015

התזרים השלילי של שיכון ובינוי ברבעון הראשון של 2015 מזכיר את הפתיחה הצולעת של שנת 2012.
גם אז תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון היה שלילי והסתכם ב-181 מיליון שקל.
גם שני הרבעונים שבאו לאחר מכן לא הביאו עימם בשורות למשקיעים וב-30 בספטמבר 2012 תזרים המזומנים אומנם היה חיובי, אולם הסתכם ב-30 מילון שקל בלבד.
ואז בא הרבעון הרביעי, עם תזרים חזק של 528 מיליון שקל שסידר לשיכון ובינוי את השנה.
האם גם שנת 2015 תסתיים ב-Happy End?

 

תגובות