פרויקט 10X10 הוצאות

רווח והפסד – הוצאות [פרק 2]

ברוכים הבאים לפוסט השני בסדרה בת עשרה פרקים על דוח רווח והפסד. סדרת רווח והפסד היא חלק מפרויקט 10X10 שילווה את בלוג אג"ח בשנה הקרובה. עלות המכר, פחת והפחתות, הוצאות הנהלה וכלליות ועוד…

פרויקט 10X10 הכנסות

רווח והפסד – הכנסות [פרק 1]

ברוכים הבאים לפוסט הראשון בסדרה בת עשרה פרקים על דוח רווח והפסד.
סדרת רווח והפסד היא חלק מפרויקט 10X10 שילווה את בלוג אג"ח בשנה הקרובה.
צמיחה, עונתיות, הכרה בהכנסות, הכנסות מראש, צבר הזמנות, ועוד…