מטומי מצגת גרף פרסום דיגיטלי

מטומי – שלוש מחשבות בעקבות אספת מחזיקי אגרות החוב

זה לא כל כך נעים לראות גן סגור, והרבה יותר מכך לראות קומה שלימה ריקה מעובדים וחללי אופן ספייס מיותמים.
ביקור במשרדי מטומי, שבהם התקיימה אתמול אסיפת מחזיקי האג"ח של החברה, מעיד כאלף עדים על מצבה העגום של החברה.

מה זה LTV ?

מה זה יחס LTV ?

LTV הם ראשי התיבות של Loan To Value. ובעברית – חוב לבטוחה.
LTV משמש אותנו כדי למדוד את היחס בין היקף החוב המובטח (L) לבין שווי הביטחונות (V)