חמש הערות על החוב של טבע

חמש הערות על החוב של טבע

חמש הערות על החוב הפיננסי של טבע שמסתכם ב-34.7 מיליארד דולר.
טבע הופעת מחברה שייעודה להשיא ערך לבעלי המניות, לחברה שממוקדת בשירות החוב למחזיקי האג"ח ולבנקים.
בתקווה שטבע תצליח במשימה החדשה יותר מכפי שהיא הצליחה בשנתיים האחרונות במשימתה המקורית.