משקיעים מסווגים

הנפקה – מה זה משקיע מסווג?

בשבוע האחרון אספתי מספר שאלות שקוראי הבלוג הפנו אלי בנושא הנפקות.
הפוסט שלפניכם מרכז את התשובות לשאלות בנושא משקיעים מסווגים:
מה זה משקיע מסווג? מה היא עמלת התחייבות מוקדמת? מי יכול להשתתף במכרז למשקיעים מסווגים?

מח"מ (משך חיים ממוצע)

המח"מ (באנגלית: Duration) הוא משך חיים ממוצע של איגרת החוב. המח"מ הוא הזמן המשוקלל של תשלומי הריבית ופירעונות הקרן של האג"ח. פוסט זה עוסק בשלושה נושאים: א. מה משפיע על …

תשואה לפדיון

תשואה לפדיון היא הרווח השנתי הממוצע באחוזים של המשקיע באג"ח. משמע, משקיע שרכש אג"ח בתשואה לפדיון של 5%, צריך לצפות לתשואה שנתית ממוצעת של 5%. ברגע שמשקיע רכש אג"ח בשוק, …

ערך מתואם (ערך פארי)

ערך מתואם (נקרא גם "ערך פארי") הוא השווי התאורטי של אגרת חוב. הערך המתואם מבטא את השווי הכלכלי של האג"ח ומתעדכן מדי יום בהתאם לשני הפרמטרים הבאים: א. ריבית שנצברה …