yes - התחזית הייתה אופטימית המציאות פחות

yes – הפער בין החזוי למצוי

בתוצאות של חברת yes, שמופיעות בדוחות בזק ל-Q3, ניתן לזהות את השפעת התחרות:
מספר המנויים יורד בעקביות, וכך גם ההכנסה החודשית הממוצעת ממנוי.
בהתאם, ההכנסות מתכווצות, ואיתן יורד גם הרווח התפעולי.

תשואת הדיבידנד החריגה של בזק

תשואת הדיבידנד החריגה של בזק

תשואת הדיבידנד הצפויה של בזק היא 9.6%.
בתרחיש האופטימי היא תרד הודות לעליה במחיר המניה.
בתרחיש הפסימי היא תרד בגלל ירידה בהיקף הדיבידנד השנתי.

המזל של חלל

המזל של חלל

חלל הצליחה להנפיק סדרת אג"ח חדשה ולגייס 246 מיליון שקל.
זה קרה רגע לפני שחקירת רשות ניירות ערך הורחבה גם אליה.
לחלל היה מזל, למחזיקי האג"ח הרבה פחות.

הרמן הוכמן וורמברנד

הרמן, הוכמן, וורמברנד – משלושה יצא דח"צ

כלל ביטוח ופסגות הציעו שני מועמדים מטעמים לתפקיד הדח"צ בבזק: שלום הוכמן וזאב וורמברנד.
נכון, אפשר לטעון שהמהלך של המוסדיים מאוחר מדי, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם.
האם המועמד מטעם פסגות, זאב וורמברנד, לשעבר מנכ"ל מגה, ישמור על החלב בבזק?

אינטרנט זהב ובי קום - חודש לחקירה של בזק

אינטרנט זהב ובי קום: חודש לפרשת בזק-אלוביץ'

בדיוק לפני חודש הופסק המסחר במניות בזק שהודיעה על פתיחה בחקירה גלויה של רשות ניירות ערך.
בתחילת החודש פורסמו בבלוג אג"ח שני פוסטים שעסקו ביכול שירות החוב של בי קום ואינטרנט זהב.
הפוסט היום עוסק בשווי של בי קום ואינטרנט זהב, ולקשר בין שווי המניות ליכולת שירות החוב.

הדיקטטורה של המיעוט בבזק

הדיקטטורה של המיעוט בחברת בזק

הדיקטטורה של המיעוט בחברת בזק
(או: ההזדמנות של הציבור להפוך ממיעוט כנוע לבעל שליטה משפיע)
בעלי מניות המיעוט בבזק, שהם הרוב, חייבים לדרוש מינוי דירקטור חיצוני מטעמם.

אינטרנט זהב יכולת שירות החוב לאגח

אינטרנט זהב – יכולת שירות החוב למחזיקי האג"ח

החקירה של רשות ניירות ערך בעניין בזק אילצה את אינטרנט זהב להשהות את הנפקת האג"ח.
הפוסט מציג את יכולת שירות החוב של אינטרנט זהב למחזיקי אגרות החוב.
חוב פיננסי נטו, שווי נכסי נקי, תזרים צפוי וחלופות לדיבידנד מבי קום.