דיסקונט השקעות – מודל NAV

מודל NAV של דסק"ש מציג את שווי הנכסים של החברה בניטרול החוב הפיננסי שלה.
כיצד משפיע שינוי של 1% בשווי השוק של סלקום על השווי של דיסקונט השקעות?
איך תשפיע חלוקת דיבידנד של 100 מיליון שקל על המינוף של דסק"ש?