שיכון ובינוי - עלות היסטורית

דוחות שיכון ובינוי – ממודל העלות לשווי ההוגן (פוסט שני בסדרה)

הדוחות הכספיים שחברת שיכון ובינוי מפרסמת מבוססים על העלות ההיסטורית.
לבחירה של שיכון ובינוי להציג את הנדל"ן להשקעה לפי מודל העלות יש משמעות מרחיקת לכת.
הנדל"ן להשקעה שנרכש בימי "אנו באנו ארצה" מופיע בעלות היסטורית בשווי נמוך המנותק משוויו ההוגן.

שיכון ובינוי - פרויקט דוחות

דוחות שיכון ובינוי – השינוי החשבונאי שהקפיץ את הרווח התפעולי (פוסט ראשון בסדרה)

שיכון ובינוי הגדילה את הרווח התפעולי שלה באמצעות שינוי מדיניות חשבונאית.
הסעיף שעל הפרק: חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
פוסט ראשון בסדרת כתבות על הדוחות של שיכון ובינוי

איידיאו – מוציאים ישן מפני חדש

איי.די.או שבשליטת שיכון ובינוי הודיעה על פדיון מוקדם מלא לאג"ח ה'.
איי.די.או מנצלת את תקופת השפע בשוק ההון כדי לגייס חוב חדש בריבית נמוכה (אג"ח ח')
ומשתמשת בתמורת ההנפקה כדי לפרוע חוב ישן שנושא ריבית גבוהה (אג"ח ה').

פארטו בניגריה

בתחילת השבוע ערכה חברת שיכון ובינוי כנס אנליסטים בנושא כלכלת ניגריה.
הנתון שהצליח להפתיע אותי: הנפט, שאחראי ל 50%-70% מהתקציב של ניגריה, מהווה רק 10% מהתוצר הלאומי הגולמי של המדינה.