הפראיירים של אפריקה

"פראיירים לא מתים, הם רק מתחלפים" כך קובעת האמרה השחוקה.
אלא שככל שהדברים נוגעים לאגרות החוב של אפריקה – הפראיירים אפילו לא מתחלפים.
מקרה שהיה כך היה…