סקיילקס – החלפת בטוחות

פחות משלושה חודשים חלפו מהיום שבו אושר הסדר החוב של סקיילקס בבית המשפט ואילן בן דב מוביל מהלך בניסיון למנוע מסקיילקס לגלוש להסדר חוב נוסף.
על הפרק מהלך מורכב הכולל: החלפת בטוחות ופירעון מלא של אג"ח א', קבלת מימון ביניים מאקסלנס, עמידה בתנאי הסדר החוב, התאמת בטוחות לאג"ח ו' ושעבוד מניות פרטנר לרשות המסים.
וכל זה צריך להסתיים עד ה-31 במרץ.
19 ימים – רוץ! להמשיך לקרוא

אלביט הדמיה – סוף דבר

בתזמון יוצא דופן, הסדר החוב של אלביט הדמיה הושלם בדיוק שנה אחרי שהחברה של זיסר כשלה בפירעון החוב. במהלך המשא ומתן טענה הנהלת אלביט הדמיה שהצעת ההסדר שלה תביא לנושים 105% מהחוב. מה שמחזיקי האג"ח קיבלו בפועל היה שונה לגמרי… להמשיך לקרוא

כמה שווה אי.די.בי פתוח?

סל ההטבות שיקבלו מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות במסגרת הסדר החוב כולל את הרכיבים הבאים:
א. מניות אי.די.בי פתוח
ב. זכות לתקבולים מתביעות
ג. מזומן מבעלי השליטה החדשים
ד. מזומן מקופת אי.די.בי אחזקות
פוסט זה עוסק בהערכת השווי למניות אי.די.בי פתוח, שצפויה להתחיל להיסחר בבורסה כבר בשבועות הקרובים.

להמשיך לקרוא

סקיילקס אג"ח ו' – ביטחונות

הבוקר דיווחה סקיילקס על התאמת הבטוחות המוקנות לנאמן לאגרות החוב (סדרה ו').
חיזוק השעבודים ישפר את מצבם של המחזיקים, אולם נכון להיום לסקיילקס אין מניות חופשיות לשעבוד.

פוסט זה עוסק בנושאים הבאים:
1. מנגנון הביטחונות של סקיילקס אג"ח ו'.
2. אופן חישוב היקף החוב וחישוב שווי הביטחונות.
3. יחס החוב לבטוחה של אג"ח ו'.
4. האתגר והפתרון האפשרי של סקיילקס.
5. לוחות זמנים להתאמת הבטוחה. להמשיך לקרוא

מח"מ (משך חיים ממוצע)

המח"מ (באנגלית: Duration) הוא משך חיים ממוצע של איגרת החוב.
המח"מ הוא הזמן המשוקלל של תשלומי הריבית ופירעונות הקרן של האג"ח.
פוסט זה עוסק בשלושה נושאים:
א. מה משפיע על המח"מ? 
ב. מה ההבדל בין מח"מ לזמן לפדיון?
ג. מה הם סיכוני המח"מ?
מחמ

להמשיך לקרוא

תשואה לפדיון

תשואה לפדיון היא הרווח השנתי הממוצע באחוזים של המשקיע באג"ח.
משמע, משקיע שרכש אג"ח בתשואה לפדיון של 5%, צריך לצפות לתשואה שנתית ממוצעת של 5%.
ברגע שמשקיע רכש אג"ח בשוק, הוא מקבע את התשואה לפדיון בהתאם למחיר ששילם תמורתה.
התשואה לפדיון משתנה במהלך המסחר בבורסה בהתאם לשינוי במחיר איגרת החוב.
לתשואה לפדיון קשר הדוק לרמת הסיכון של האג"ח ולמחיר שלה בשוק.תשואה לפדיון

להמשיך לקרוא

ערך מתואם (ערך פארי)

ערך מתואם (נקרא גם "ערך פארי") הוא השווי התאורטי של אגרת חוב.
הערך המתואם מבטא את השווי הכלכלי של האג"ח ומתעדכן מדי יום בהתאם לשני הפרמטרים הבאים:
א. ריבית שנצברה
ב. הפרשי הצמדה
עד כאן אקדמיה… נעבור להמחשה בעזרת דוגמה מספרית.
ערך מתואם פארי

להמשיך לקרוא